Приключени публикации

09
ноември
2013

Въпрос

Приключено в срок

Липсва тротоар по източната страна на ул"Ангел Кънчев" от ул."Христо Ботев" на север. Кога ще бъде направен?
Присъединени: 1
ИН: l77
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 22.11.2013
Приключено на: 21.11.2013