Приключени публикации

Сигнал

Приключено в срок

Това е алеята на бул. "Никола Петков", която предполагам не е забранена за движещите се МПС. Но по по-голямата ѝ част няма безопасно място (тротоар), по което да се движат възрастни, деца и ко...
Присъединени: 0
ИН: hZ7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 09.07.2014
Приключено на: 09.07.2014
19
ноември
2013

Въпрос

Приключено в срок

Здравейте, Искам да попитам какъв е статута на ул. Волна Песен 1 в жк.Зора?Улицата не е асфалтирана и е само на пръст и камъни.Задавали сме този въпрос много пъти и ни беше отговорено,че тя не е у...
Присъединени: 1
ИН: hN7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 27.11.2013
Приключено на: 27.11.2013

Сигнал

Приключено в срок

Здравейте, Тази сутрин се натъкнах на самоделно ограждение от ламарина и талашитени плоскости, с врата, построено върху зелената площ на алеята на бул. "М. Методи Кусев" (в близост до сгра...
Присъединени: 0
ИН: MZ7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 09.07.2014
Приключено на: 09.07.2014