Приключени публикации

09
юли
2014

Сигнал

Приключено в срок

Здравейте! Дъщеря ми посещава 7-ма градина "Светулка". Неофициално още от средата на м. Юни 2014 г. има сформирани сборни групи. Дъщеря ми е във втора група, като в тяхната група имаше д...
Присъединени: 8
ИН: np7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 18.07.2014
Приключено на: 18.07.2014

Сигнал

Приключено в срок

Уважаеми господин кмет, Обръщам се към вас като съвестен гражданин на Стара Загора и отговорен родител, със съгласието на група родители, чийто деца, също посещават детска градина "Светулка...
Присъединени: 0
ИН: W77
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 22.11.2013
Приключено на: 21.11.2013