Приключени публикации

12
ноември
2013

Въпрос

Приключено в срок

Здравейте, този въпрос се задава от името на родителите на децата, записани да посещават СДГ № 35. През м.септември бяхме уведомени от зам.кмета г-жа Сотирова, че ремонтът на градината ще приключи най...
Присъединени: 1
ИН: P77
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 22.11.2013
Приключено на: 21.11.2013