Приключени публикации

Сигнал

Приключено в срок

Пиша ви по повод не редките случаи на нарушаване на общесвения ред и слушане на много силна музика от страна на жителите в квартал Лозенец. Това съответветно рефлектира върху всички посетители от град...
Присъединени: 2
ИН: pZ7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Обществен посредник Стара Загора
Планирано за приключване: 01.07.2014
Приключено на: 30.06.2014