Приключени публикации

Сигнал

Приключено в срок

Здравейте, Пиша ви относно глутница бездомни кучета, които необезпокоявано се множат, видно от прикачената снимка. Тези кучета не са маркирани и са всеки ден на посочения адрес! Моля, Община Стара...
Присъединени: 0
ИН: 1Z7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 09.07.2014
Приключено на: 09.07.2014

Сигнал

Приключено в срок

Здравейте, Пиша ви относно състоянието на ремонтиран път от Община Стара Загора на адрес кв, Три Чучура - Център №96. Както е видно от снимките на места пътя след ремонта е в изключително лошо състо...
Присъединени: 0
ИН: nZ7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 09.07.2014
Приключено на: 09.07.2014

Предложение

Приключено в срок

Здравейте! Във връзка с мои сигнали на хартиен носител към Община Стара Загора, както и такива до е-платформата с номера 447, l47 и zV7, включая и сигнала ми до ОД на МВР, ви уведомявам, че не ме удо...
Присъединени: 0
ИН: vZ7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 08.07.2014
Приключено на: 08.07.2014