Приключени публикации

Сигнал

Приключено в срок

Във връзка с мой сигнал vZ7, ви заявявам, че отговорът ви е крайно незадоволителен и повърхностен. Бих казал, че е за отбиване на номера! Нямаше да се налага да ви пиша многократно сигнали на хартиен...
Присъединени: 0
ИН: Op7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 01.08.2014
Приключено на: 31.07.2014

Предложение

Приключено в срок

Здравейте! Във връзка с мои сигнали на хартиен носител към Община Стара Загора, както и такива до е-платформата с номера 447, l47 и zV7, включая и сигнала ми до ОД на МВР, ви уведомявам, че не ме удо...
Присъединени: 0
ИН: vZ7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 08.07.2014
Приключено на: 08.07.2014