Приключени публикации

19
ноември
2013

Въпрос

Приключено в срок

Здравейте, Искам да попитам какъв е статута на ул. Волна Песен 1 в жк.Зора?Улицата не е асфалтирана и е само на пръст и камъни.Задавали сме този въпрос много пъти и ни беше отговорено,че тя не е у...
Присъединени: 1
ИН: hN7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 27.11.2013
Приключено на: 27.11.2013

Предложение

Приключено в срок

Понеже няма редовно и често разписание на автобус номер 24 бих Ви помолила да обмислите предложението ми за автобус от кв. Зора до Тракийски университет. Сега доста хора сменят автобусите а идва зима...
Присъединени: 1
ИН: B77
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 27.11.2013
Приключено на: 27.11.2013