Приключени публикации

Сигнал

Просрочено с 4 дни

част от напречните разрези по Бул"Св,Патриарх Евтимий"Кв,"К,Ганчев които бяха направени преди време эа поставяне на трьби по каналиэацията са се слегнали и при преминаване на автомобилите ...
Присъединени: 0
ИН: Va7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 21.04.2017
Приключено на: 25.04.2017

Сигнал

Просрочено с 4 дни

По тротоара от източната страна на Бул"Св,Пагриарх Евтимий"/, №30, №36/ в Кв"К,Ганчев" има 2 повредени шахти които са много опасни эа пешеходците,Общината да открие техните собственици...
Присъединени: 0
ИН: Ja7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 21.04.2017
Приключено на: 25.04.2017

Въпрос

Просрочено с 6 дни

Отговорихте на предишен мой въпрос, че "водещ критерий е близостта на училището до настоящ адрес на родителите/настойниците." Изглежда справедливо и е точно по Наредбата, но според мен обезмис...
Присъединени: 0
ИН: Ha7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 21.04.2017
Приключено на: 27.04.2017

Въпрос

Просрочено с 4 дни

Моля за информация по статуса на публикация ИН: gE7 - планирана дата на приключване 18.11.2016 Дирекция Строителство и инвестиции Отбелязана е като затворена публикация с ангажимент от страна на Об...
Присъединени: 0
ИН: 4a7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 21.04.2017
Приключено на: 25.04.2017

Сигнал

Просрочено с 4 дни

Вече стана повече от месец как около детската ясла в квартала се извършват ремонти.До тук добре,нали е за по-хубаво -търпим.Но около 15 дни вече багери не се виждат поне около блок 30.Ние живущите в т...
Присъединени: 0
ИН: ma7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 21.04.2017
Приключено на: 25.04.2017

Сигнал

Просрочено с 4 дни

Здравейте! Получих отговор на поставения от мен въпрос в края на месец октомври, но гората продължава да е в същото окаяно състояние. Какъв е резултата от насрочената проверка? Какви мерки са предвиде...
Присъединени: 0
ИН: Na7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 21.04.2017
Приключено на: 25.04.2017

Сигнал

Приключено в срок

Здравейте ! Бих искала да разбера на каква основа в критериите за прием в първи клас тази година децата ,които са посещавали предучилищна в училището и тези ,които са били предучилищна в детска гра...
Присъединени: 0
ИН: 7a7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 30.03.2017
Приключено на: 28.03.2017

Сигнал

Просрочено с 3 дни

1. Сигнализирам за всекидневно пропадане на пътната настилка на бул. „Руски“ 2, гр. Стара Загора. Това пропадане се намира точно пред фирма ВИЛЛАН. Вече е пропаднала до такава степен, че е станало кат...
Присъединени: 0
ИН: DQ7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 07.04.2017
Приключено на: 10.04.2017

Въпрос

Просрочено с 3 дни

През тазигодина бяха обявени на търг множество микроязовири в села от Община Стара Загора, между които на първия насрочен търг бе и този в с. Малка Верея. Преди датата на търга той беше оттеглен, и за...
Присъединени: 0
ИН: eQ7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 07.04.2017
Приключено на: 10.04.2017

Въпрос

Приключено в срок

Здравейте, направих си труда да се върна по старите си сметки за вода и да разгледам сумите, които съм заплащала. Учудващо за мен се оказа, че в 90% от фактурите разпределеното количество вода е в пр...
Присъединени: 3
ИН: IQ7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: ВиК Стара Загора
Планирано за приключване: 30.03.2017
Приключено на: 23.03.2017