Приключени публикации

Сигнал

Просрочено с 26 дни

Сигнализирам за дупки на пътя, пропаднали шахти на пътя и повредени шахти по тротоарите в кв. Казански: - Снимки 1 и 2: Липсва капак на шахтата на тротоара до двора на XIII-то ОУ на адрес кв. Казанск...
Присъединени: 1
ИН: NW7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 15.06.2018
Приключено на: 11.07.2018
13
май
2018

Сигнал

Просрочено с 26 дни

Тротоара от източната страна на Бул"Св,Пагриарх Евтимий" /№30–№32/ в Кв"К,Ганчев" е в лошо състояние,При дъждовно време този участък се превръща в море ,и става непроходим.Детето ми пъ...
Присъединени: 1
ИН: 7W7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 15.06.2018
Приключено на: 11.07.2018
13
май
2018

Сигнал

Просрочено с 3 дни

При следващото иэмиване на улиците в Кв"К,Ганчев" да бьдат измити и тротоарите(по Бул"Св,Патриарх Евтимий") и по останапите улици, които са доста мрьсни,
Присъединени: 1
ИН: 6W7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 15.06.2018
Приключено на: 18.06.2018

Сигнал

Просрочено с 26 дни

Има нужда от поставяне на предпазни парапети или антипаркинг колчета на спирка "РАДОСТ" от Източната страна на Бул"Св.Патриарх Евтимий"( срещу ЕЛ КОНТРОЛ ),Останалите автобусни спирки ...
Присъединени: 0
ИН: FS7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 15.06.2018
Приключено на: 11.07.2018
13
май
2018

Сигнал

Просрочено с 42 дни

Източният тротоар на Бул."Св.Патриарх Евтимй" в Кв."К.Ганчев" от №28/ пресечката с Ул"Радост"/_ до№36/пресечката с Ул"Димитар Маджаров" да бъде почистен от служителите ...
Присъединени: 1
ИН: DS7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 15.06.2018
Приключено на: 27.07.2018
13
май
2018

Сигнал

Просрочено с 42 дни

В Кв,"К,Ганчев" свободно се разхождат беэдомни кучета,Предлагам общинските служби които се занимават с тези вьпроси да вземат навреме нужните мерки,
Присъединени: 1
ИН: eS7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 15.06.2018
Приключено на: 27.07.2018
13
май
2018

Сигнал

Просрочено с 26 дни

По тротоара от източната страна на Бул"Св,Пагриарх Евтимий"/, №30, №36/ в Кв"К,Ганчев" има 2 повредени шахти които са много опасни эа пешеходците,
Присъединени: 1
ИН: IS7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 15.06.2018
Приключено на: 11.07.2018
13
май
2018

Сигнал

Просрочено с 26 дни

Сигнализирам за следното: - Пропаднала и изпъкнала шахта на кръстовището между бул. Славянски и ул. Свети Отец Паисий. - Пропаднали шахти по ул. Хаджи Димитър Асенов в отсечката между бул. Славянски...
Присъединени: 1
ИН: uS7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 15.06.2018
Приключено на: 11.07.2018

Сигнал

Просрочено с 26 дни

Сигнализирам за пропаднали и асфалтирани шахти на пътя по ул. Бяло море в отсечката между ул. Свети Отец Паисий и ул. Хаджи Димитър Асенов. При дъжд в тази отсечка стават басейни и реки с дупки, защот...
Присъединени: 1
ИН: sS7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 15.06.2018
Приключено на: 11.07.2018

Сигнал

Просрочено с 26 дни

Сигнализирам за опасни, липсващи на места, играещи и ръждясали лентови шахти на адреси бул. Руски 2 и бул. Славянски 24. Като се минава през тях е нещо ужасно! Тази на бул. Руски трябва тотално да се ...
Присъединени: 1
ИН: qS7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 15.06.2018
Приключено на: 11.07.2018