Приключени публикации

26
октомври
2018

Въпрос

Просрочено с 143 дни

Здравейте! Въпросът ми е свързан с детските площадки на територията на град Стара Загора и техните съоръжения. Предполагам, всички отговарят на НАРЕДБА № 1 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. за условията и реда з...
Присъединени: 2
ИН: Yt7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 30.11.2018
Приключено на: 22.04.2019

Сигнал

Просрочено с 101 дни

Здравейте, липсва работещо улично осветление по ул. Цар Иван Шишман в отсечката между ул. Княз Борис и ул. Генерал Столетов. Най-тъмно е в отсечката на ул. Цар Иван Шишман между ПГСАГ и ГПЧЕ, к...
Присъединени: 0
ИН: Tt7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 30.11.2018
Приключено на: 11.03.2019
22
октомври
2018

Сигнал

Просрочено с 108 дни

Здравейте, забелязах, че на няколко места из Античния форумен комплекс има нанесени щети, които застрашават здравето на посетителите и оказват негативно влияние върху туристическия ефект от Антични...
Присъединени: 0
ИН: At7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 30.11.2018
Приключено на: 18.03.2019
19
октомври
2018

Сигнал

Просрочено с 95 дни

Здравейте, от около седмица ми прави впечатление сутрин, когато водя сина си на училище (между 7:30-7:50ч), че на "Алана" от северна страна на тротоара, между магазините и първата будка за ве...
Присъединени: 0
ИН: it7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 30.11.2018
Приключено на: 05.03.2019
18
октомври
2018

Сигнал

Просрочено с 145 дни

Опасно надвиснали сухи клони на стари дървета на ул. Братя Жекови 40. трябва да се премахнат, защото при силен вятър може да паднат върху преминаващ пешеходец или автомобил.
Присъединени: 0
ИН: Mt7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 30.11.2018
Приключено на: 24.04.2019
18
октомври
2018

Въпрос

Просрочено с 102 дни

Здравейте , защо още нямам отговор на сигнал от 23 август 2018 г. за неправилно паркирани автомобили на тротоара.
Присъединени: 0
ИН: 2t7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 30.11.2018
Приключено на: 12.03.2019

Въпрос

Просрочено с 108 дни

Започна изграждането на улица "Петкана Захариева" в кв. "Железник. Въпросът ми е: Има ли предвидена по нея някаква инфраструктура, освен заварения на място водопровод - битова, дъждовна ...
Присъединени: 0
ИН: ht7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 30.11.2018
Приключено на: 18.03.2019
13
октомври
2018

Предложение

Просрочено с 108 дни

Майките в кв. Железник, които използваме услугата Детска кухня, сме принудени да стоим на дъжд и сняг пред пункта заедно с децата си. Често и там в двора се спира и тежкотоварна техника, която допълни...
Присъединени: 0
ИН: vt7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 30.11.2018
Приключено на: 18.03.2019
13
октомври
2018

Сигнал

Просрочено с 108 дни

На ул. Капитан Никола Андреев 17 има разположени 3 контейнера, единия от които вече 2 седмици е паднал на земята. Всеки ден минават да почистят другите, но никой не вдига падналия. Не е счупен, колела...
Присъединени: 0
ИН: rt7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 30.11.2018
Приключено на: 18.03.2019
12
октомври
2018

Сигнал

Просрочено с 95 дни

Уведомявам Ви, че на общински терен с административен адрес: гр. Стара Загора, кв. Казански бл.22 има постоянно паркирано МПС марка Мерцедес, с рег. № В7134РН, което в продължение на повече от година ...
Присъединени: 0
ИН: pt7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 30.11.2018
Приключено на: 05.03.2019