Приключени публикации

Въпрос

Приключено в срок

Здравейте! Искам да попитам дали е заложен някакъв ремонт на двора на ЦДГ №3 "Ян Бибиян" и ако да - за кога е предвиден той. Тъй като дворът е в ужасно състояние и е опасен за децата. Асвалтът...
Присъединени: 2
ИН: 767
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 07.11.2013
Приключено на: 06.11.2013