Приключени публикации

Въпрос

Приключено в срок

Здравейте, искам да попитам дали се предвижда и ако да кога, поставянето на анти-паркинг колчета на местата където бяха сменени тротоарите - например на ул.Ген. Гурко където изцяло бяха подменени тро...
Присъединени: 13
ИН: J67
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Обществен посредник Стара Загора
Планирано за приключване: 06.11.2013
Приключено на: 05.11.2013
28
октомври
2013

Въпрос

Приключено в срок

Здравейте, по време на мандата на г-н Танчев /дано не бъркам/, беше взето решение всички общински имоти дадени под наем, да бъдат обявявани на търг на всеки три години. Като наемодател на два такива и...
Присъединени: 1
ИН: H67
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 07.11.2013
Приключено на: 07.11.2013
28
октомври
2013

Сигнал

Приключено в срок

Здравейте! Искам да сигнализирам за опасни дупки в тротоара под Парк Тракия, под Ресторант Царя. Дупките са доста дълбоки и има опасност от попадане на детско краче в тях. Последиците може и да се дос...
Присъединени: 8
ИН: 467
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 07.11.2013
Приключено на: 06.11.2013
28
октомври
2013

Въпрос

Приключено в срок

Здравейте, бих искала да попитам, защо служителите в Отдел Деловодство, както и в някои от съседните нямат баджове с имена и длъжност или просто не ги носят?
Присъединени: 5
ИН: m67
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Обществен посредник Стара Загора
Планирано за приключване: 04.11.2013
Приключено на: 04.11.2013
28
октомври
2013

Въпрос

Приключено в срок

Здравейте, интересува ме къде се предвижда да бъдат изградени велоалеи в града ни. Разбрах, че има проект, който ще бъде изпълняван през 2014 год. и който включва изграждането на такива, но никъде не...
Присъединени: 12
ИН: N67
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 07.11.2013
Приключено на: 06.11.2013

Въпрос

Приключено в срок

Здравейте! Искам да попитам дали е заложен някакъв ремонт на двора на ЦДГ №3 "Ян Бибиян" и ако да - за кога е предвиден той. Тъй като дворът е в ужасно състояние и е опасен за децата. Асвалтът...
Присъединени: 2
ИН: 767
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 07.11.2013
Приключено на: 06.11.2013