Приключени публикации

Сигнал

Приключено в срок

Уважаеми служители на Дирекция Строителство и Инвестиции в Община Стара Загора, На 19.ноември публикувах сигнал относно пешеходните пътеки на кръговото на бул. Патриарх Евтимий до МОЛ Галерия. Ето к...
Присъединени: 1
ИН: WN7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 12.12.2013
Приключено на: 12.12.2013

Сигнал

Приключено в срок

Здравейте!Искам да обърна вниманието ви към състоянието на тротоарните настилки по Ген.Столетов в участъка м/ду бул.Руски и бул.П-Евтимий!В този участък при основният ремонт който се извърши,за голяма...
Присъединени: 0
ИН: SN7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 12.12.2013
Приключено на: 12.12.2013

Въпрос

Приключено в срок

Във връзка с нарастващия брой бежанци в страната, се интересувам какви са плановете, стратегиите, проучванията, намеренията за действие, правомощията и волята на институцията, която представлявате, сп...
Присъединени: 0
ИН: LN7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 12.12.2013
Приключено на: 12.12.2013

Сигнал

Приключено в срок

Здравейте! Искам да ви обърна внимание за положението в което се намира между блоковото пространство на ул.Славейков 1, вх.В това се намира под ул.Братя Жекови N109. От 1-2 години съседните блокове са...
Присъединени: 1
ИН: cN7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 12.12.2013
Приключено на: 12.12.2013

Предложение

Приключено в срок

Реконструирания общински пазар е на 2 нива, като прехода помежду им се осъществява със стълби, Не е помислено, обаче за детски колички и хора с инвалидни колички, От източния вход, тротоара е снижен с...
Присъединени: 6
ИН: ON7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 12.12.2013
Приключено на: 12.12.2013
28
ноември
2013

Въпрос

Приключено в срок

Кога ще се премахне нерегламентираното сметище на ул. " Хрищенско шосе" намиращо се точно преди пресечката с околовръстен път? След като се почистиха клоните около шосето можеше да се почист...
Присъединени: 0
ИН: fN7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 12.12.2013
Приключено на: 12.12.2013
28
ноември
2013

Въпрос

Приключено в срок

Здравейте. Интересува ме какво ще се случи с вилната зона край Баритна мина. Мястото не е далеч от града и може да се живее там, но условията не го позволяват. Висока престъпност, липса на инфрастр...
Присъединени: 1
ИН: bN7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 12.12.2013
Приключено на: 12.12.2013
27
ноември
2013

Сигнал

Приключено в срок

Уличната лампа пред входа на Детска млечна кухня от години е за смяна и не работи .Всички улични лампи в района бяха сменени с нови но само лампата на стълба на ул. З. Талимова № 4 където се намира п...
Присъединени: 0
ИН: aN7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 12.12.2013
Приключено на: 12.12.2013
26
ноември
2013

Въпрос

Просрочено с 33 дни

Какво има в този тунел/бункер/бомбоубежище, входът на чието се намира на ул. Иван Гарванов, северно от Столетов? Колко е дълбоко, какво му е предназначението и как може да се влезе вътре? Също така, ...
Присъединени: 2
ИН: QN7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Обществен посредник Стара Загора
Планирано за приключване: 13.12.2013
Приключено на: 15.01.2014

Предложение

Приключено в срок

Здравейте! Вече цяла седмица балконът към общинския басейн е затворен със заповед,сложена е секретна брава и родителите нямат достъп до въпросната тераса.Това е някаква недомислица,безумие и не вижда...
Присъединени: 1
ИН: EN7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 02.12.2013
Приключено на: 02.12.2013