Приключени публикации

Въпрос

Приключено в срок

Кога ще бъде възстановена пътната настилка и тротоарни площи на ул. Черно море след като вече няколко месеца са в това окаяно състояние заради ВиК Стара Загора.Всичко това създава предпоставки за ...
Присъединени: 0
ИН: Nb7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: ВиК Стара Загора
Планирано за приключване: 23.08.2017
Приключено на: 09.08.2017

Въпрос

Просрочено с 11 дни

Това е малка кална площ намираща се на югозападния край на блок 28 на ул. Христо Ботев. На тази "зелена площ" хората си паркираха колите. До преди няколко дена докато не започнаха да ги вдигат...
Присъединени: 0
ИН: 6b7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 07.07.2017
Приключено на: 18.07.2017

Сигнал

Просрочено с 21 дни

ПРОБЛЕМЪТ ТРЯБВАШЕ ДА СЕ РЕШИ ДО ДНЕС - 01.06.2017г. От месец август 2016 има счупена врата на детска площадка намираща се на ъгъла на ул. Стефан Стамболов и ул. Ген. Столетов. В края на лятото мина...
Присъединени: 0
ИН: Fa7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 07.07.2017
Приключено на: 28.07.2017

Предложение

Просрочено с 11 дни

Има ли някаква възможност да се пуснат по-късни автобуси до кв.Самара 2 и кв.Самара 3 . Както и няма автобус свързващ кв.Зора и кв.Самара, удобно беше когато автобусите минаваха покрай Бедечка и после...
Присъединени: 0
ИН: ea7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 07.07.2017
Приключено на: 18.07.2017

Сигнал

Просрочено с 21 дни

Препълнени кофи за боклук, с отпадъци извън кофите, разпилени по площадката. Алеите са разрушени. Градинката на Берое, под бул. Славянски 4.
Присъединени: 0
ИН: Ia7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 07.07.2017
Приключено на: 28.07.2017

Сигнал

Просрочено с 21 дни

Вече идва месец юни, а тревата в градинките пред блок № 2 на бул. "Славянски" все още не е окосена, надминава височина от 50 см. Всички други блокове наоколо са с окосени градинки. Има ли граф...
Присъединени: 0
ИН: Ga7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 07.07.2017
Приключено на: 28.07.2017

Сигнал

Просрочено с 11 дни

2 от къщите с които граничи моят имот са потънали в бурени,Занемарени отвсякъде,Развъдник на всякъкви животинки,Намират се на Бул"Св,патриарх Евтимий"№30и №34 в Кв,"К,Ганчев"Има пи нач...
Присъединени: 0
ИН: ua7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 07.07.2017
Приключено на: 18.07.2017

Предложение

Просрочено с 11 дни

Здравейте, Първо да благодаря от името на живущите. Пиша ви относно недовършените СМР северно от блока. Бе направен паркинг, но не и обещаното от техника на обекта ново планиране на стълбищното рамо...
Присъединени: 0
ИН: sa7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 09.06.2017
Приключено на: 20.06.2017

Сигнал

Просрочено с 11 дни

Повредена шахта на западния тротоар по Бул"Св,латриарх Евтимий" в Кв,"К,Ганчев" срещу "военния бпок",
Присъединени: 0
ИН: qa7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 09.06.2017
Приключено на: 20.06.2017

Сигнал

Просрочено с 11 дни

Част от тротоара на Ул"иван хаджихристов" в"К,ГанКвчев", до тото пункта се руши, Може би поради некачествен ремонт?
Присъединени: 0
ИН: ka7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 09.06.2017
Приключено на: 20.06.2017