Приключени публикации

Въпрос

Просрочено с 4 дни

Здравейте, Ние не сме от Стара Загора, но ни предстои да сключим граждански брак на територията на общината. Колко по-рано можем да запазим часа за ритуала? Къде се запазва и какво е работното вре...
Присъединени: 0
ИН: zQ7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 24.03.2017
Приключено на: 28.03.2017

Въпрос

Приключено в срок

В новоприетите критерии за прием в първи клас на Община Стара Загора тежест е дадена на настоящия адрес, а не на постоянния адрес. Ще се спази ли указанието на МОН адресната регистрация да не е промен...
Присъединени: 1
ИН: yQ7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 24.03.2017
Приключено на: 14.03.2017

Въпрос

Просрочено с 5 дни

Здравейте. Отново ще повторя въпроса от 07.10.2016 - кога ще бъдат създадени по-добри условия на обитателите на Зоологическата градина? Става въпрос за част от животните, например - трите мечета, лиси...
Присъединени: 2
ИН: xQ7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 24.03.2017
Приключено на: 29.03.2017

Въпрос

Приключено в срок

На 1.03.2017 г. в сайта на Община Стара Загора бяха публикувани новите критерии за прием в първи клас в училищата. Имам въпрос относно критерий, формулиран по следния начин: "Деца, посещаващи по...
Присъединени: 1
ИН: tQ7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 24.03.2017
Приключено на: 14.03.2017
март
2017
03

Сигнал

Приключено в срок

Здравейте, Има опасна шахта на кръстовището на ул. Подполковник Калитин и бул. Цар Симеон Велики. Можете да намерите снимка в прикачения файл. Благодаря за отделеното време!
Присъединени: 0
ИН: lQ7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 24.03.2017
Приключено на: 20.03.2017

Сигнал

Просрочено с 3 дни

Искам да започна с благодарност за бързите и адекватни реакции на Община Стара Загора и в частност на кмета, при възникнал проблем. Бях провокиран от думите на кмета на Община Стара Загора, а именно ...
Присъединени: 0
ИН: dQ7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 17.03.2017
Приключено на: 20.03.2017

Въпрос

Просрочено с 3 дни

Здравейте, Този въпрос е допълнение към предложение с номер - QQ7. Кой взе решение за премахване на зеления филтър/щит, който бе разположен по протежение на "канала" - ул "Братя Жеко...
Присъединени: 0
ИН: WQ7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 17.03.2017
Приключено на: 20.03.2017

Въпрос

Просрочено с 4 дни

Общинският съвет прие правилата за прием в първи клас за 2017г. Социалните критерии са записани общо и не става ясно дали осиновените деца ще получат 10 точки, както ще бъде в София, или не. Моля за р...
Присъединени: 0
ИН: SQ7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 10.03.2017
Приключено на: 14.03.2017

Въпрос

Просрочено с 3 дни

Уважаеми г-да Общинари! Ние, живущите на ул. 'Дунав' 4 сме изключително обезпокоени от поредния абсурд, който вече застрашава малкия ни и спретнат двор, за който целия блок единно полагаме гри...
Присъединени: 0
ИН: LQ7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 10.03.2017
Приключено на: 13.03.2017
февруари
2017
24

Сигнал

Просрочено с 3 дни

СЛЕД КАТО СЕ СТОПИ СНЕГА КАЛТА Е НА ЛИЦЕ.ПОНЕЖЕ МЕЖДУ БЛОКОВОТО ПРОСТРАНСТВО Е НЕ АСФАЛТИРАНО ИЛИ БЕЗ ПЛОЧКИ КОЛИТЕ ИЗКАРВАТ КАЛТА НА УЛИЦИТЕ. ИМАМ ПРЕДВИД НАЙ ВЕЧЕ УЛ. ХР. ВОЙВОДА - ПЪТЯТ КЪМ БЛОКО...
Присъединени: 0
ИН: cQ7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 10.03.2017
Приключено на: 13.03.2017