Приключени публикации

Сигнал

Просрочено с 8 дни

Уважаеми служители работещи в Община Стара Загора, Интересуваме кой и как се определя вида на пътната маркировка поставена по ул. Генерал Гурко и то в частта и на кръстовището с ул. Руски. Кой и как ...
Присъединени: 0
ИН: Bc7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 15.02.2018
Приключено на: 23.02.2018

Въпрос

Приключено в срок

Здравейте, от отговора "Района на местност "Баритна мина" не е включен като район, за който Община Стара Загора ще предоставя услуги по организирано сметосъбиране и сметоизвозване през 2...
Присъединени: 0
ИН: wc7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 15.02.2018
Приключено на: 12.02.2018

Въпрос

Просрочено с 8 дни

Ще има ли подходящи велопътеки и отделно от тях пешеходни пътеки от двете страни на надлеза? Ако има подробен план, къде може да се види?
Присъединени: 0
ИН: 9c7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 15.02.2018
Приключено на: 23.02.2018

Сигнал

Просрочено с 4 дни

Улицата е в много лошо състояние , снимката е стара вече има 2 нови блока на нея , моля Ви да бъде асфалтирана . Благодаря предварително.
Присъединени: 0
ИН: 8c7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 08.02.2018
Приключено на: 12.02.2018
09
януари
2018

Сигнал

Приключено в срок

Здравейте, Моля да обърнете внимание на системното препълване на контейнерите за смет на малкото кръгово на ул.Радецки южно от МОЛ Галерия. Мисля, че не е редно магазин Техномаркет да си изхърля там ...
Присъединени: 0
ИН: 5c7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 26.01.2018
Приключено на: 24.01.2018

Сигнал

Приключено в срок

Здравейте, Бих искала да се обърна към обществения посредник, във връзка с комуникацията с Община Стара Загора посредством платформата „Моята еОбщина“. Няколко пъти подавах сигнали за променени сроко...
Присъединени: 0
ИН: Rc7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Обществен посредник Стара Загора
Планирано за приключване: 31.01.2018
Приключено на: 15.01.2018
04
януари
2018

Въпрос

Приключено в срок

Опитах се да намеря информация по въпроса, на сайта на общината, какъв е графика за изхвърляне на едрогабаритни битови отпадъци....такава няма. Има статии, във връзка с националната кампания "Да ...
Присъединени: 0
ИН: 1c7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 26.01.2018
Приключено на: 24.01.2018

Въпрос

Приключено в срок

Здравейте, Какъв е редът за заявяване и заплащане на услуги по поддръжка на гробни места в парка (почистване, дозапълване с пръст...)? Опитах във фирма "Обредни дейности" ЕООД, където ми отго...
Присъединени: 0
ИН: jc7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 26.01.2018
Приключено на: 24.01.2018

Сигнал

Приключено в срок

Добър ден, община Стара Загора! Надявам се сте си починали и започвате годината с нови сили! За празниците и аз се прибрах до родната Стара Загора и на входната врата ме посрещна писмо, адресирано д...
Присъединени: 0
ИН: nc7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 26.01.2018
Приключено на: 24.01.2018

Сигнал

Приключено в срок

Здравейте, Бих искал да сигнализирам за неправомерно преграждане на тротоарна площ на бул. Княз Ал. Батенберг 21, блок 21 - точно срещу "Сити Център Стара Загора", в едно от партерните помещ...
Присъединени: 0
ИН: gc7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 26.01.2018
Приключено на: 24.01.2018