Приключени публикации

Сигнал

Просрочено с 6 дни

На метри от оградата на училищния двор на училище "Георги Райчев", кв. Три Чучура- север, се намира опасна от самосрутване сграда! Достъпът на деца до нея е безпрепятствен ! След инцидента с д...
Присъединени: 0
ИН: GQ7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 07.04.2017
Приключено на: 13.04.2017

Въпрос

Просрочено с 3 дни

Здравейте, интересува ме предвидено ли е подобряване на междублоковите пространства на ул".Д.Подвързачов" № 5 ,7, 9 и 11. Ако ще има благоустрояване, къде бих могъл да се запозная с предвиден...
Присъединени: 0
ИН: sQ7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 07.04.2017
Приключено на: 10.04.2017

Сигнал

Просрочено с 5 дни

Насипан изкоп по средата на ул. Георги Кюмюрев, между Поп Богомил 8 и Кюмюрев 22 (детска градина) - да се асфалтира или да се насипе с инертен материал че пак се е заформил трап дълбок - ще сме благод...
Присъединени: 0
ИН: qQ7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 24.03.2017
Приключено на: 29.03.2017
март
2017
10

Сигнал

Приключено в срок

Здравейте След откриването на новия магазин на CBS, в блока разположен на булевард "Патриарх Евртимий", непосредсвено след жп надлеза, се създава непрекъснато опасност за ПТП по следните прич...
Присъединени: 0
ИН: kQ7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 24.03.2017
Приключено на: 20.03.2017

Предложение

Приключено в срок

Здравейте Поради нарасналия трафик в града, не снятате ли, че е необходимо да се направят кръгови кръстовища на следните места: магазин Метро (отбибвката за Зора) пред птицекомбината в Стара Загора...
Присъединени: 0
ИН: PQ7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 24.03.2017
Приключено на: 20.03.2017

Въпрос

Просрочено с 5 дни

Здравейте Крайно време е общината да предложи какво ще се прави с изключително занемераното простраснтво около читалище "Климент Охридски". От няколко години отговаряте, че ще бъде изготвен ...
Присъединени: 0
ИН: oQ7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 24.03.2017
Приключено на: 29.03.2017

Въпрос

Просрочено с 6 дни

Днес станах Неприятно изненадан от Глоба -ФИШ залепен на стъкото на автомобила ми за неправилно паркиране на "тротоар" пред блок ЗСК №2. Та въпроса ми е - Къде да паркираме автомобилите си жив...
Присъединени: 0
ИН: UQ7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 24.03.2017
Приключено на: 30.03.2017

Сигнал

Просрочено с 5 дни

Здравейте! Символа на 3 квартала и чешма която се ползва всекидневно от голяма част от живущите в града е в окаяно състояние , моля да бъде ремонтирана и поставена табела за обяви , за да се спре ле...
Присъединени: 0
ИН: KQ7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 24.03.2017
Приключено на: 29.03.2017

Предложение

Просрочено с 5 дни

Здравейте! След направата на велоалеята тази ограда е ненужна и в отвратително състояние предлагам да бъде демонтирана и по-скоро има нужда от парапет от дясната страна отколко от ограда от ляво. Б...
Присъединени: 0
ИН: CQ7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 24.03.2017
Приключено на: 29.03.2017

Сигнал

Просрочено с 5 дни

До г-н Тодоров На ул. Света Троица в участъка между ул.Боруйград и ул.Ав.Траяна се извършва ремонт на уличното платно и тротоарите в това няма нищо лошо. Но точно срещу входа на блока на Св.Троица № ...
Присъединени: 0
ИН: 0Q7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 24.03.2017
Приключено на: 29.03.2017