Приключени публикации

28
януари
2018

Въпрос

Приключено в срок

Здравейте, пиша Ви за втори път по повод липсата на осветление на ул. Любен Каравелов в участък м/у ул." Ген.Столетов" и ул."Христина Морфова". Предложението е с ИН: Yb7 от 18.06.2017...
Присъединени: 0
ИН: dc7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 16.02.2018
Приключено на: 16.02.2018
21
януари
2018

Въпрос

Просрочено с 1 ден

Здравейте! След среща с кмета Ж.Тодоров преди година бяме уверени в обновяването на калотиите в двора от южната страна на Търговската гимназия.От дни се работи и обновява тротоара на север и изток о...
Присъединени: 0
ИН: Oc7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 15.02.2018
Приключено на: 16.02.2018

Сигнал

Приключено в срок

Здравейте, отново бих искала да се обърна към обществения посредник с молба за съдействие за преодоляване на проблемите, свързани с отговори от служители в община Стара Загора в платформата „Моята Е-о...
Присъединени: 0
ИН: bc7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Обществен посредник Стара Загора
Планирано за приключване: 05.02.2018
Приключено на: 25.01.2018
15
януари
2018

Сигнал

Приключено в срок

започнахте ремонт в кв."зора" добре, но не само да го закърпите ами най-накрая сложете цялостно асфалтиране на платното.А знаци за ремонта има ли?
Присъединени: 0
ИН: Ec7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 15.02.2018
Приключено на: 12.02.2018

Въпрос

Приключено в срок

Здравейте, от отговора "Района на местност "Баритна мина" не е включен като район, за който Община Стара Загора ще предоставя услуги по организирано сметосъбиране и сметоизвозване през 2...
Присъединени: 0
ИН: wc7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 15.02.2018
Приключено на: 12.02.2018

Сигнал

Просрочено с 4 дни

Улицата е в много лошо състояние , снимката е стара вече има 2 нови блока на нея , моля Ви да бъде асфалтирана . Благодаря предварително.
Присъединени: 0
ИН: 8c7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 08.02.2018
Приключено на: 12.02.2018
09
януари
2018

Сигнал

Приключено в срок

Здравейте, Моля да обърнете внимание на системното препълване на контейнерите за смет на малкото кръгово на ул.Радецки южно от МОЛ Галерия. Мисля, че не е редно магазин Техномаркет да си изхърля там ...
Присъединени: 0
ИН: 5c7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 26.01.2018
Приключено на: 24.01.2018

Сигнал

Приключено в срок

Здравейте, Бих искала да се обърна към обществения посредник, във връзка с комуникацията с Община Стара Загора посредством платформата „Моята еОбщина“. Няколко пъти подавах сигнали за променени сроко...
Присъединени: 0
ИН: Rc7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Обществен посредник Стара Загора
Планирано за приключване: 31.01.2018
Приключено на: 15.01.2018
04
януари
2018

Въпрос

Приключено в срок

Опитах се да намеря информация по въпроса, на сайта на общината, какъв е графика за изхвърляне на едрогабаритни битови отпадъци....такава няма. Има статии, във връзка с националната кампания "Да ...
Присъединени: 0
ИН: 1c7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 26.01.2018
Приключено на: 24.01.2018

Въпрос

Приключено в срок

Здравейте, Какъв е редът за заявяване и заплащане на услуги по поддръжка на гробни места в парка (почистване, дозапълване с пръст...)? Опитах във фирма "Обредни дейности" ЕООД, където ми отго...
Присъединени: 0
ИН: jc7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 26.01.2018
Приключено на: 24.01.2018