Приключени публикации

Сигнал

Приключено в срок

Здравейте ! Бих искала да разбера на каква основа в критериите за прием в първи клас тази година децата ,които са посещавали предучилищна в училището и тези ,които са били предучилищна в детска гра...
Присъединени: 0
ИН: 7a7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 30.03.2017
Приключено на: 28.03.2017

Въпрос

Приключено в срок

Здравейте, направих си труда да се върна по старите си сметки за вода и да разгледам сумите, които съм заплащала. Учудващо за мен се оказа, че в 90% от фактурите разпределеното количество вода е в пр...
Присъединени: 3
ИН: IQ7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: ВиК Стара Загора
Планирано за приключване: 30.03.2017
Приключено на: 23.03.2017

Сигнал

Просрочено с 5 дни

Насипан изкоп по средата на ул. Георги Кюмюрев, между Поп Богомил 8 и Кюмюрев 22 (детска градина) - да се асфалтира или да се насипе с инертен материал че пак се е заформил трап дълбок - ще сме благод...
Присъединени: 0
ИН: qQ7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 24.03.2017
Приключено на: 29.03.2017
март
2017
10

Сигнал

Приключено в срок

Здравейте След откриването на новия магазин на CBS, в блока разположен на булевард "Патриарх Евртимий", непосредсвено след жп надлеза, се създава непрекъснато опасност за ПТП по следните прич...
Присъединени: 0
ИН: kQ7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 24.03.2017
Приключено на: 20.03.2017

Предложение

Приключено в срок

Здравейте Поради нарасналия трафик в града, не снятате ли, че е необходимо да се направят кръгови кръстовища на следните места: магазин Метро (отбибвката за Зора) пред птицекомбината в Стара Загора...
Присъединени: 0
ИН: PQ7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 24.03.2017
Приключено на: 20.03.2017

Въпрос

Просрочено с 5 дни

Здравейте Крайно време е общината да предложи какво ще се прави с изключително занемераното простраснтво около читалище "Климент Охридски". От няколко години отговаряте, че ще бъде изготвен ...
Присъединени: 0
ИН: oQ7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 24.03.2017
Приключено на: 29.03.2017

Сигнал

Просрочено с 5 дни

Здравейте! Символа на 3 квартала и чешма която се ползва всекидневно от голяма част от живущите в града е в окаяно състояние , моля да бъде ремонтирана и поставена табела за обяви , за да се спре ле...
Присъединени: 0
ИН: KQ7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 24.03.2017
Приключено на: 29.03.2017

Предложение

Просрочено с 5 дни

Здравейте! След направата на велоалеята тази ограда е ненужна и в отвратително състояние предлагам да бъде демонтирана и по-скоро има нужда от парапет от дясната страна отколко от ограда от ляво. Б...
Присъединени: 0
ИН: CQ7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 24.03.2017
Приключено на: 29.03.2017

Въпрос

Просрочено с 4 дни

Здравейте, Ние не сме от Стара Загора, но ни предстои да сключим граждански брак на територията на общината. Колко по-рано можем да запазим часа за ритуала? Къде се запазва и какво е работното вре...
Присъединени: 0
ИН: zQ7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 24.03.2017
Приключено на: 28.03.2017

Въпрос

Приключено в срок

В новоприетите критерии за прием в първи клас на Община Стара Загора тежест е дадена на настоящия адрес, а не на постоянния адрес. Ще се спази ли указанието на МОН адресната регистрация да не е промен...
Присъединени: 1
ИН: yQ7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 24.03.2017
Приключено на: 14.03.2017