Активни публикации

Сигнал

На 13.05.2018г. (ИН: PS7) и 16.01.2019г. (ИН: St7) Ви сигнализирах за некачествен ремонт на междублоково пространство в кв. Казански 24 , 42 и 44 Искам да разбера, кога ще си коригират некачественото...
Присъединени: 0
ИН: Jx7
Статус: Изчакване на становище
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Срок за текущ статус: -318 дни (30.08.2019)
Планирано за приключване: 30.08.2019