Активни публикации

Въпрос

Ще бъде ли поставен заслон на спирка "Радост"- Западната страна на Бул"Св,латриарх Евтимий" в Кв,"К,Ганчев"?
Присъединени: 0
ИН: pa7
Статус: Пренасочено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Срок за текущ статус: 3 дни (01.04.2017)

Въпрос

Чие задължение е изграждането на т.нар."Джобове" за контейнерите за смет.На Общината или почистващата фирма.Зшото има такива контейнери поставени на места където пречат на движението./Спирка ...
Присъединени: 0
ИН: Za7
Статус: Пренасочено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Срок за текущ статус: 3 дни (01.04.2017)

Предложение

Има нужда от поставяне на предпазни парапети или антипаркинг колчета на спирка "РАДОСТ" от Източната страна на Бул"Св.Патриарх Евтимий"( срещу ЕЛ КОНТРОЛ ),Останалите автобусни спирки ...
Присъединени: 0
ИН: Xa7
Статус: Пренасочено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Срок за текущ статус: 3 дни (01.04.2017)

Сигнал

част от напречните разрези по Бул"Св,Патриарх Евтимий"Кв,"К,Ганчев които бяха направени преди време эа поставяне на трьби по каналиэацията са се слегнали и при преминаване на автомобилите ...
Присъединени: 0
ИН: Va7
Статус: Пренасочено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Срок за текущ статус: 3 дни (01.04.2017)

Сигнал

По тротоара от източната страна на Бул"Св,Пагриарх Евтимий"/, №30, №36/ в Кв"К,Ганчев" има 2 повредени шахти които са много опасни эа пешеходците,Общината да открие техните собственици...
Присъединени: 0
ИН: Ja7
Статус: Пренасочено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Срок за текущ статус: 3 дни (01.04.2017)

Въпрос

Отговорихте на предишен мой въпрос, че "водещ критерий е близостта на училището до настоящ адрес на родителите/настойниците." Изглежда справедливо и е точно по Наредбата, но според мен обезмис...
Присъединени: 0
ИН: Ha7
Статус: Пренасочено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Срок за текущ статус: 3 дни (01.04.2017)

Въпрос

Моля за информация по статуса на публикация ИН: gE7 - планирана дата на приключване 18.11.2016 Дирекция Строителство и инвестиции Отбелязана е като затворена публикация с ангажимент от страна на Об...
Присъединени: 0
ИН: 4a7
Статус: Пренасочено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Срок за текущ статус: 3 дни (01.04.2017)

Сигнал

Вече стана повече от месец как около детската ясла в квартала се извършват ремонти.До тук добре,нали е за по-хубаво -търпим.Но около 15 дни вече багери не се виждат поне около блок 30.Ние живущите в т...
Присъединени: 0
ИН: ma7
Статус: Пренасочено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Срок за текущ статус: 3 дни (01.04.2017)

Сигнал

Здравейте! Получих отговор на поставения от мен въпрос в края на месец октомври, но гората продължава да е в същото окаяно състояние. Какъв е резултата от насрочената проверка? Какви мерки са предвиде...
Присъединени: 0
ИН: Na7
Статус: Пренасочено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Срок за текущ статус: 3 дни (01.04.2017)

Сигнал

1. Сигнализирам за всекидневно пропадане на пътната настилка на бул. „Руски“ 2, гр. Стара Загора. Това пропадане се намира точно пред фирма ВИЛЛАН. Вече е пропаднала до такава степен, че е станало кат...
Присъединени: 0
ИН: DQ7
Статус: Изчакване на становище
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Срок за текущ статус: 9 дни (07.04.2017)
Планирано за приключване: 07.04.2017