Активни публикации

Предложение

Здравейте, Първо да благодаря от името на живущите. Пиша ви относно недовършените СМР северно от блока. Бе направен паркинг, но не и обещаното от техника на обекта ново планиране на стълбищното рамо...
Присъединени: 0
ИН: sa7
Статус: Пренасочено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Срок за текущ статус: 4 дни (30.05.2017)

Сигнал

Повредена шахта на западния тротоар по Бул"Св,латриарх Евтимий" в Кв,"К,Ганчев" срещу "военния бпок",
Присъединени: 0
ИН: qa7
Статус: Пренасочено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Срок за текущ статус: 1 ден (27.05.2017)

Сигнал

Част от тротоара на Ул"иван хаджихристов" в"К,ГанКвчев", до тото пункта се руши, Може би поради некачествен ремонт?
Присъединени: 0
ИН: ka7
Статус: Пренасочено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Срок за текущ статус: 1 ден (27.05.2017)

Сигнал

По тротоара от източната страна на Бул"Св,Пагриарх Евтимий"/, №30, №36/ в Кв"К,Ганчев" има 2 повредени шахти които са много опасни эа пешеходците, Получих отговор: Имаме уверението н...
Присъединени: 0
ИН: Pa7
Статус: Пренасочено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Срок за текущ статус: 1 ден (27.05.2017)

Предложение

При зададен от мен въпрос, къде да предам старите лекарства от домашната си аптечка ме насочихте към депо Ракитница, "където можете безвъзмездно да предавате лекарствени средства с изтекъл срок на...
Присъединени: 0
ИН: Ua7
Статус: Изчакване на становище
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Срок за текущ статус: 6 дни (01.06.2017)
Планирано за приключване: 01.06.2017

Въпрос

Здравейте, има два автомобила извън движение пред блока на ул. Цар Иван Асен II 28, на които от общината бяха сложили бележки миналото лято, че в определен срок, ако не се преместят, Община Стара Заго...
Присъединени: 0
ИН: Ca7
Статус: Изчакване на становище
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Срок за текущ статус: 6 дни (01.06.2017)
Планирано за приключване: 01.06.2017

Сигнал

Преди месеци работници от фирма ВиК разкопаха улица Иречек 44 и насипиха с чакъл който пропадна. Мисля, че е редно да бъдат асфалтирани разкопаните участъци. Моля предприемете нужните действия за асфа...
Присъединени: 0
ИН: 0a7
Статус: Пренасочено
Видимост: Публична
Пренасочено към: ВиК Стара Загора
Срок за текущ статус: -6 дни (20.05.2017)

Сигнал

Изпращам 2 снимки, за да онагледя състоянието на предблоковото пространство пред блок на ул. Евлоги Георгиев 92. Миналата година в непосредствена близост бяха ремонтирани улички и пространства, но то...
Присъединени: 0
ИН: za7
Статус: Изчакване на становище
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Срок за текущ статус: 6 дни (01.06.2017)
Планирано за приключване: 01.06.2017

Въпрос

На колко и кои медии-печатни, електронни и интернет-медии община Стара Загора плаща за информационно обслужване и реклама и каква е общата сума, платена за последните две - 2015 и 2016 година.
Присъединени: 0
ИН: ya7
Статус: Изчакване на становище
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Срок за текущ статус: 6 дни (01.06.2017)
Планирано за приключване: 01.06.2017

Въпрос

На 15.05 от 10:00 ч. предстои отваряне на електронната система за подаване на заявления за първи клас. Ще се бъде ли качено публично ръководство за попълването на заявлението онлайн? До скоро имаше та...
Присъединени: 2
ИН: xa7
Статус: Изчакване на становище
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Срок за текущ статус: 6 дни (01.06.2017)
Планирано за приключване: 01.06.2017