Преглед на публикация

Изгорели осветителни тела

21
юни
2018

Въпрос

Просрочено с 49 дни

Присъединени: 0

Луминесцентните пури са вид излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и като такъв отпадък може да бъде предаден за обезвреждане на следните места:
- В магазините, където се продават;
- В Центъра за рециклиране, който се намира на територията на „Регионален център за управление на отпадъците“ – Стара Загора, находящ се в землището на с. Ракитница. Операторът на центъра е информиран за това си задължение и няма основания да отказва извършването на тази услуга.
- Община Стара Загора има сключен договор за изграждане на система за събиране на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване с организацията за оползотворяване „ЕЛТЕХРЕСУРС” АД. Събирането на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) се извършва целогодишно чрез ДК„СОФТРЕЙД“ ЕООД, като подизпълнител. Фирмата разполага с лицензирана площадка на територията на гр. Стара Загора в южна промишлена зона на ул. „Промишлена“, на която извършва дейностите по събиране на различни видови отпадъци. Гражданите при желание от тяхна страна могат да предават на тази площадка ЕЕО.

Община Стара Загора, Дирекция Стопанска политика
ИН: Zd7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 28.09.2018
Приключено на: 15.11.2018
Събрала съм няколко изгорели луминицентни пури ,интересува ме къде мога да ги изхвърля Писах във фейсбук групата на СтЗ и там разбрах ,че има и други хора които ги интересува този въпрос, но не са запознати ?!Благодаря ви предварително1
 • 15
  ноември
  2018
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Отговорено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 30
  август
  2018
  Община Стара Загора назначи Дирекция Стопанска политика към тази публикация.
 • 21
  юни
  2018
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 21
  юни
  2018
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).