Преглед на публикация

Улично осветление

18
юни
2017

Предложение

Просрочено с 21 дни

Присъединени: 0

Възнамеряваме да подобрим осветлението в посочения участък в срок до 31.08.2017 г. при наличието на достатъчно бюджетни средства
, определени за улично осветление на община Стара Загора.

Община Стара Загора, Дирекция Строителство и инвестиции
ИН: Yb7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 07.07.2017
Приключено на: 28.07.2017
Предложението ми към общината е да се изгради уличното осветление на ул."Любен Каравелов" в участък между улиците "Ген.Столетов" и ул."Христина Морфова".
Преди десетилетия осветлението беше премахнато и от тогава улицата тъне в мрак. През последните години и особено след обновяването на парк "Зеления клин" и построяването на Магазин Кауфланд движението на хора и автомобили се увеличи драстично а липсата на осветление е предпоставка за произшествия.
 • 28
  юли
  2017
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Отговорено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 19
  юни
  2017
  Община Стара Загора назначи Дирекция Строителство и инвестиции към тази публикация.
 • 19
  юни
  2017
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 19
  юни
  2017
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).