Преглед на публикация

Паркиране в централна градска част

30
август
2018

Сигнал

Просрочено с 35 дни

Присъединени: 0

Във връзка с Ваш сигнал, относно нарушения на територията на западната бариера на Централен кооперативен пазар, Ви уведомяваме, че в Наредбата за обществения ред при използването на превозни средства на територията на Община Стара Загора е регламентирано часовия график, в който е възможност осъществяването на зареждане на търговските обекти. Нарушения следва да бъдат констатирани, само в случаите, когато зареждането е осъществено извън посочените в Наредбата часове.
Благодарим Ви, за активната гражданска позиция и при следващи нередности, отново сигнализирайте компетентните органи за тяхното установяване и решаване.

Община Стара Загора, Отдел Опазване на обществения ред и управление при кризи
ИН: Wl7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 12.10.2018
Приключено на: 15.11.2018
Сигналът, който искам да подам се касае за ,,улицата" в ляво от западната бариера на Централен кооперативен пазар. На снимките ясно се вижда на какво се обръща улицата. ВСЕКИ ДЕН. Улицата се обръща на паркинг и разтоварваща площадка непосредствено пред търговски обекти. Като се има на предвид, че има и тротоар с никък бордюр, на който се паркирват бусовете, за да разтоварват. Знакът в началото на улицата е показателен. Моля да бъдат взети мерки.
 • 15
  ноември
  2018
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Решено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 30
  август
  2018
  Община Стара Загора назначи Отдел Опазване на обществения ред и управление при кризи към тази публикация.
 • 30
  август
  2018
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 30
  август
  2018
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).