Преглед на публикация

Лошо състояние.

08
октомври
2018

Сигнал

ИН: Vt7
Статус: Изчакване на становище
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Срок за текущ статус: -81 дни (30.11.2018)
Планирано за приключване: 30.11.2018
Кога ще бъде почистена и облагородена зелената площ между ул.Георги Райчев и ул.Августа Траяна?
Кога ще бъде облалагороден паркинга северно от ул.Августа Трябва 11?
 • Действие
  октомври
  2018
  30
  Община Стара Загора назначи Дирекция Стопанска политика към тази публикация.

  Планирано за приключване: 30.11.2018

 • Действие
  октомври
  2018
  30
  Община Стара Загора назначи Дирекция Строителство и инвестиции към тази публикация.

  Планирано за приключване: 30.11.2018

 • 08
  октомври
  2018
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 08
  октомври
  2018
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).