Преглед на публикация

Нямам достъп до акаунта си

02
август
2018

Сигнал

ИН: Vl7
Статус: Изчакване на становище
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Срок за текущ статус: -75 дни (28.09.2018)
Планирано за приключване: 28.09.2018
в местни данъци и такси и не мога да проверя задълженията си за да се подготвя да ги платя!
 • Действие
  август
  2018
  30
  Община Стара Загора назначи Отдел Информационни технологии към тази публикация.

  Планирано за приключване: 28.09.2018

 • 02
  август
  2018
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 02
  август
  2018
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).