Преглед на публикация

относно хигиената в кв.Железник

29
май
2019

Въпрос

Приключено в срок

Присъединени: 0

Дублиран сигнал - активиран по грешка. Предишния ваш сигнал със същото съдържание е пренасочен към отговрната институция.
Извинявам се за неудобството.

СНЦ Моята еОбщина, Администратори
ИН: Sx7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: СНЦ Моята еОбщина
Планирано за приключване: 30.05.2019
Приключено на: 29.05.2019
Кога евентуално ще бъде окосена тревата в малкия Железник?
 • 29
  май
  2019
  СНЦ Моята еОбщина приключи публикацията със статус Приключено - Отговорено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 29
  май
  2019
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група СНЦ Моята еОбщина .
 • 29
  май
  2019
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).