Преглед на публикация

Фишове за паркиране

22
август
2018

Въпрос

Просрочено с 49 дни

Присъединени: 1

Член 33, алинея 1 от „Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора“, гласи: „Забранява се преминаването, престояването и паркирането на превозни средства върху паркове , градини, зелени площи, градински плочници, тротоари, детски площадки, пред входовете и на прилежащите тротоари на детските заведения и училищата и подходи за инвалиди“.
Съгласно чл.66, ал.3 от горепосочената наредба фиш за неправилно паркирано моторно превозно средство може да се издаде и в отсъствие на нарушителя. В този случай първият екземпляр от фиша се закрепва на предното странично стъкло от страната на водача на моторното превозно средство, като се вземат мерки той да не се повреди от атмосферните условия.
Нормата на чл.59, ал.1 от „Закон за административните нарушения и наказания“ не сочи в приложното си поле административно производство по обжалване на наложена глоба с фиш. Поради което, съгласно чл. 66, ал.2 от „Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора“ и чл. 39, ал.3 от „Закон за административните нарушения и наказания“, на лице, което оспорва извършеното от него нарушение и/или размера на наложената му глоба, откаже да подпише фиша и/или да заплати наложената му глоба, се съставя акт за установяване на административно нарушение.
Във връзка с подадения от Вас сигнал след проверка в базата данни не се констатираха нарушения глоба с фиш на МПС с ДКН СТ5129ВК. Моля, посочете данни за глобите с фиш на телефони 042/620235 или 042/620236.

Община Стара Загора, Отдел Опазване на обществения ред и управление при кризи
ИН: Ql7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 28.09.2018
Приключено на: 15.11.2018
Здравейте. Защо нямам отговор на вьпроса ми за фишове за паркиране. Няма кой да ми отговори ли от цяла община. Нека началника на общинска охрана да каже как действа. Как има лично отношение кьм мен. Като действа по порачка. Ако нямам отговор ще се отнеса кам министерството с писмо в което ще опиша целия случей. И ще поканя и телевизията да снима.. До кога ще чакам някой да ми отговори. Става вьпрос за автомобил с рег. СТ5129 опел зафира.
 • 15
  ноември
  2018
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Отговорено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 30
  август
  2018
  Община Стара Загора назначи Отдел Опазване на обществения ред и управление при кризи към тази публикация.
 • 23
  август
  2018
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 23
  август
  2018
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).