Преглед на публикация

Електронна регистрация за детски градини

04
февруари
2019
ИН: Pt7
Статус: Изчакване на становище
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Срок за текущ статус: 17 дни (08.03.2019)
Планирано за приключване: 08.03.2019
Каква е причината детето ми да не съществува в БД на Община Стара Загора (според текущия портал за електронно регистриране)?
Вече сме използвали услугите за регистрация за класиране в ясла, което прави невъзможността за нова такава доста странна и безсмислена.
 • Действие
  февруари
  2019
  15
  Община Стара Загора назначи Отдел Информационни технологии към тази публикация.

  Планирано за приключване: 08.03.2019

 • 05
  февруари
  2019
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 05
  февруари
  2019
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).