Преглед на публикация

Електронна регистрация за детски градини

04
февруари
2019

Въпрос

Просрочено с 10 дни

Присъединени: 0

За постъпване в детска ясла изискването е детето и заявителят да имат постоянен или настоящ адрес в община Стара Загора. Вероятно системата е намерила детето по постоянен адрес и е допуснала регистрацията/класирането му.
За детска градина изискването е само за наличие на настоящ адрес на заявителя и детето.
Ако е необходимо направете проверка и актуализация на настоящия адрес. Това се извършва в Център за услуги и информация на партера в сградата на Общината.

Извиняваме се за голямото закъснение на отговора ни.
Благодарим Ви за поставения въпрос.

Община Стара Загора, Отдел Информационни технологии
ИН: Pt7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 08.03.2019
Приключено на: 18.03.2019
Каква е причината детето ми да не съществува в БД на Община Стара Загора (според текущия портал за електронно регистриране)?
Вече сме използвали услугите за регистрация за класиране в ясла, което прави невъзможността за нова такава доста странна и безсмислена.
 • 18
  март
  2019
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Отговорено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 15
  февруари
  2019
  Община Стара Загора назначи Отдел Информационни технологии към тази публикация.
 • 05
  февруари
  2019
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 05
  февруари
  2019
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).