Преглед на публикация

кога ще приключи ремонта на СДГ 35

12
ноември
2013

Въпрос

Приключено в срок

Присъединени: 1

До 05.12.2013 г. ще приключат строително-монтажните работи, а около 16.12.2013 г. ще завърши обзавеждането и детското заведение ще работи с деца.

Община Стара Загора, Дирекция Строителство и инвестиции
ИН: P77
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 22.11.2013
Приключено на: 21.11.2013
Здравейте, този въпрос се задава от името на родителите на децата, записани да посещават СДГ № 35. През м.септември бяхме уведомени от зам.кмета г-жа Сотирова, че ремонтът на градината ще приключи най-късно до 20.10.2013г. В момента сме 12.11.2013г. и няма външни видими белези, че работите приключват. Затова въпросът е: Кога очаква общината да приключи ремонта на СДГ 35 ?
 • 21
  ноември
  2013
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Отговорено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 15
  ноември
  2013
  Община Стара Загора назначи Дирекция Строителство и инвестиции към тази публикация.
 • 13
  ноември
  2013
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 13
  ноември
  2013
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).