Преглед на публикация

Шофьори на градски транспорт

27
август
2018

Сигнал

Просрочено с 42 дни

Присъединени: 0

Служители на Община Стара Загора ежеседмично съставят констативни протоколи от проверки на показатели за качество по превозните средства на градския транспорт. Контрольори на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД – гр. Стара Загора също извършват проверки и при констатиране на нарушения, на шофьорите се налага санкция по ВПРЗ на Дружеството /Раздел VII, Подраздел Б, „Шофьори“-т. 17/.

Община Стара Загора, Дирекция Стопанска политика
ИН: Ol7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 05.10.2018
Приключено на: 15.11.2018
Здравейте,

многократно съм наблюдавал шофьорите от градския транспорт в Стара Загора да говорят по телефон без хендсфрий, докато изпълняват своите ежедневни курсове. Считам това за изключително опасно както за пътниците в градския транспорт, така и за другите участници в движението.

Моля да бъдат предприети действия по прекратяване на практиката за говорене по телефон от страна на шофьорите на градския транспорт по време на работа.

Благодаря.
 • 15
  ноември
  2018
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Решено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 30
  август
  2018
  Община Стара Загора назначи Дирекция Стопанска политика към тази публикация.
 • 30
  август
  2018
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 30
  август
  2018
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).