Преглед на публикация

Градски транспорт

25
септември
2018

Предложение

ИН: Nt7
Статус: Изчакване на становище
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Срок за текущ статус: -81 дни (30.11.2018)
Планирано за приключване: 30.11.2018
Ще бъде добре да се монтира знак за спирка на градския транспорт , по линии 8, 20 ,21 в близост до Гражданска защита , тъй като много хора живеещи в квартал самара 1 използват тези линии и доста от живеещите в квартал самара 1 и 2 са възрастни и трудно подвижни .За тях би било голямо улеснение .
 • Действие
  октомври
  2018
  30
  Община Стара Загора назначи Дирекция Стопанска политика към тази публикация.

  Планирано за приключване: 30.11.2018

 • 25
  септември
  2018
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 25
  септември
  2018
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).