Преглед на публикация

Сухи клони на дървета

18
октомври
2018

Сигнал

ИН: Mt7
Статус: Изчакване на становище
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Срок за текущ статус: -143 дни (30.11.2018)
Планирано за приключване: 30.11.2018
Опасно надвиснали сухи клони на стари дървета на ул. Братя Жекови 40. трябва да се премахнат, защото при силен вятър може да паднат върху преминаващ пешеходец или автомобил.
 • Действие
  октомври
  2018
  30
  Община Стара Загора назначи Дирекция Строителство и инвестиции към тази публикация.

  Планирано за приключване: 30.11.2018

 • 19
  октомври
  2018
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 19
  октомври
  2018
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).