Преглед на публикация

Незаконен строеж

09
август
2018

Сигнал

ИН: Ml7
Статус: Изчакване на становище
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Срок за текущ статус: -144 дни (28.09.2018)
Планирано за приключване: 28.09.2018
Изминаха 33 дни от първия сигнал, 17 дни от втория сигнал, 11 дни от третия сигнал
относно място 327 , Седми километър ,гр. Стара Загора в което е започнат масивен строеж върху земеделска земя .Вече се леят колони на втория етаж и предстои тези дни да се лее трета плоча , а проверка още не е направена. Строителните отпадъци се изхвърлят безразборно и безконтролно на пътя. Моля , отново да се провери и има ли разрешително за строителна площадка, защото е заграден и част от пътя за строителни материали.
 • Действие
  август
  2018
  30
  Община Стара Загора назначи Дирекция Строителство и инвестиции към тази публикация.

  Планирано за приключване: 28.09.2018

 • 09
  август
  2018
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 09
  август
  2018
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).