Преглед на публикация

Незаконен строеж

09
август
2018

Сигнал

Просрочено с 172 дни

Присъединени: 0

Работна група от служители на Община Стара Загора е извършила проверка по документи и на място в поземлен имот N 327, местност "Юнаците", землище село Малка Верея.
От проверката по документи е установено, че има одобрени строителни книжа от 16.08.1989г. и издадено Разрешение за строеж N 204 от 16.08.1989г. за строеж "Сезонна постройка".
При извършената проверка на място се установи, че е извършен ремонт и реконструкция на "Сезонна постройка" без одобрени строителни книжа и издадено разрешение за строеж.
Община Стара Загора е започнала административно производство по реда на чл. 225а, от ЗУТ със съставянето на Констативен акт N 28/ 30.10.2018г.
Общинска администрация е извършила необходимите проверка и констатации и продължава работа по случая във връзка със законосъобразното му приключване.

Извиняваме се за голямото закъснение на отговора ни.
Благодарим Ви за подадения сигнал.

Община Стара Загора, Дирекция Строителство и инвестиции
ИН: Ml7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 28.09.2018
Приключено на: 18.03.2019
Изминаха 33 дни от първия сигнал, 17 дни от втория сигнал, 11 дни от третия сигнал
относно място 327 , Седми километър ,гр. Стара Загора в което е започнат масивен строеж върху земеделска земя .Вече се леят колони на втория етаж и предстои тези дни да се лее трета плоча , а проверка още не е направена. Строителните отпадъци се изхвърлят безразборно и безконтролно на пътя. Моля , отново да се провери и има ли разрешително за строителна площадка, защото е заграден и част от пътя за строителни материали.
 • 18
  март
  2019
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Решено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 30
  август
  2018
  Община Стара Загора назначи Дирекция Строителство и инвестиции към тази публикация.
 • 09
  август
  2018
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 09
  август
  2018
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).