Преглед на публикация

Неподрязани дървета

август
2017
03

Сигнал

ИН: Mf7
Статус: Изчакване на становище
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Срок за текущ статус: -48 дни (01.09.2017)
Планирано за приключване: 01.09.2017
Здравейте,
интересуваме се защо след като имаме разрешение за подрязване на дърветата около жилищната кооперация в която живеем това така и не се случва.
Адреса е Боруйград №42 молбата е с вх. №20-28-371/02.11.2016 а разрешението е с №20-38-6/12.01.2017г.
 • Действие
  август
  2017
  11
  Община Стара Загора назначи Дирекция Строителство и инвестиции към тази публикация.

  Планирано за приключване: 01.09.2017

 • 07
  август
  2017
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 07
  август
  2017
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).