Преглед на публикация

ВиК Стара Загора - процедури и отношение на служители

13
юни
2017

Сигнал

Приключено в срок

Присъединени: 0

Във връзка с Ваш сигнал пренасочен в деловодството на „В и К”-ЕООД Стара Загора се извърши комплексна проверка по отношение на всички възникнали въпроси.
Обстоятелствата наложили смяната на водомерите са изискванията на Закона за измерванията чл.43; и чл.34 от Наредба №4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи изм.и доп. Бр.63 ДВ 2012 година. В редица случаи най често тази смяна е съпътствана и със смяна на спирателните кранове преди и след водомера. За целта В и К дружеството е обявило в сайта си, че извършва услугата монтаж на спирателни кранове ¾ и ½ цола срещу заплащане по ценоразпис 18.00лв., ако абоната е пожелал смяната и е осигурил крановете.
Проблемна е смяната на крана преди водомера в жилищата етажна собственост без предварително проучване и предварителна подготовка, поради липсата на информация и възможността за достъп до крановете на вертикалните щрангове за прекъсване на водоподаването и способстващи смяната на крана в жилището на абонатите. Същите представляват елементи на вътрешната водопроводна инсталация и са собственост на живущите, което налага помощта на живущите или техен представител, домоуправител или медиатор с цел осигуряване на тази необходима информация или осигуряване достъп .
Всичко това не освобождава всички служители на В и К от отговорностите и необходимостта от нормално отношение към нашите абонати. За целта се проведе среща и се обърна специално внимание на служителите от Водомерно стопанство при В и К ЕООД, като ще се определят и санкции към същите.
Надяваме се след направените разяснения да проявите разбиране и да постигнем взаимно изгодни решения удовлетворяващи и двете страни по възникналите спорни въпроси и проблемни ситуации.
Винаги сме държали на коректност в отношенията с всички наши абонати, което е политика на нашето дружество.

ВиК Стара Загора, Център за работа с клиенти
ИН: Mb7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: ВиК Стара Загора
Планирано за приключване: 23.08.2017
Приключено на: 11.08.2017
Бих искал да подам сигнал във връзка с недопустимо отношение от служител на ВиК Стара Загора от работна група сменяща водомери (платена услуга). И понеже проблемът е доста по-дълбок, ще си позволя да отправя предложение към ръководството на ВиК относно цялата процедура и подобряване на отношението на техните служители към клиентите и дори качеството на услугите, които би трябвало да донесе позитиви за всички.

При посещение на работната група за смяна на водомер, въпреки изричното предупреждение от страна на моето семейство при подаване на заявката, че спирателния кран е нефукнционален, служител на ВиК отказа да смени водомера с мотив, че не знае къде е централния спирателен кран за блока и че "това не е негов проблем и има още 20 обекта за днес". Това е много кратката версия, на това, което се случи. Поведението беше от тип "Вие сте виновни по подразбиране". При реакция от моя страна, че ще се оплача от поведението му, отговорът беше "Оплачете се на който си искате, тогава ще останете без водомер".

Като редовен платец и изряден клиент на ВиК съм възмутен от подобно поведение, напомняма, че НИЕ, клиентите си плащаме водомерите и труда. Бях предупреден от познати, че това е "нормалното" отношение и си направих труда предварително да проуча как е възможно да сменя водомера си с наети от мен специалисти. Процедурата се оказа още по-тромава - свързана с ходене на място за документи и доста по-времеемка.

Бих искал да наблегна на ръководството на ВиК, че уважението към техните клиенти е пряко СВЪРЗАНО И С ВРЕМЕТО КОЕТО ГУБЯТ НА КЛИЕНТИТЕ СИ. Ние, като клиенти, ТРЯБВА да се съобразим с времето за посещение по разписанието на работната група на ВиК. Всяко забавяне, отлагане (без да упоменавам ненормалното отношение към клиенти) е ресурс, който не всяко домакинство може да си позволи. Свързано е с отсъствие от работа, което пряко се отразява на нашите парични възнаграждения. Спокойно мога да твърдя в конкретния случай, че съм ощетен - отделенето време за извършване на услугата е изгубено и дори нямам представа още колко допълнително време трябва да отделя. При бързо проучване сред познати, се оказва, ЧЕ ТОВА НЕ Е ИЗОЛИРАН СЛУЧАЙ.

Използвам този сигнал за все още ДОБРОНАМЕРЕНО известяване на управлението на ВиК Стара Загора за проблеми свързани изцяло с извършваните от тях услуги и затрудняващи техните клиенти процедури. Като клиент и в правото си на такъв бих желал да изискате от вашите служители подходящото отношение към обслужваните граждани. Допълнително бих препоръчал:
- Да получите обратна връзка за проблемите на клиентите ви свързани с вашите услуги.
- Да преразгледате процедурите си и преноса на информация от заявка до работна група с цел избягване на подобни недоразумения в бъдеще - те не помагат на никого
- Да инструктирате и изисквате от вашите служители подходящо отношение към клиентите ви

Това би трябвало да засили нашето доверие като клиенти към вашето предприятие източник на обществени услуги. Бих искал само да спомена, че гореописаното се случва около седмица, след като получих грешна сметка за 16 000 лв (физическо лице), което ме кара да се съмнявам във всяка една сметка, която получавам от тук нататък. Дори и при най-силно желание за уважение и доверие към вас, това на този етап е практически невъзможно. Зависи само от Управлението на ВиК Стара Загора дали това ще се промени за мен и гражданите на Стара Загора.

Благодаря предварително за вниманието.
 • 11
  август
  2017
  ВиК Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Решено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 09
  август
  2017
  ВиК Стара Загора назначи Център за работа с клиенти към тази публикация.
 • 13
  юни
  2017
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група ВиК Стара Загора .
 • 13
  юни
  2017
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).