Преглед на публикация

Безобразие със 6-то ОУ

04
октомври
2017

Сигнал

Приключено в срок

Присъединени: 0

Поставянето на ажурната ограда на двора на VI ОУ „Св. Никола“ гр. Стара Загора, е извършено по предложение на Обществения съвет на училището.

Според Правилника за дейността на VI ОУ „Св. Никола“, приет на 11. 09. 2017 г. в Раздел 1 „Общи положения“, т.3 – С този правилник са длъжни да се съобразяват и родителите на учениците от VI ОУ „Св. Никола“ гр. Стара Загора.

в Раздел 2 „Учебно време“, т.12 В сградата на училището и южния двор на училището не се допускат външни лица и родители.

В Раздел 5 „Деца и ученици“, т. 6 – Учениците не напускат училището или училищния двор по време на час или междучасията.

С този правилник са запознати всички ученици, както и родителите им – на родителска среща проведена в началото на новата учебна година 2017-2018 г, което е удовстоверено с подписите им.

Във връзка с Вашето писмо – при падналите снеговалежи, южната козирка на фасадата имаше обледяване, което предизвика отлепяне на бетонови парчета. Всички мерки за опазване на живота и опазване здравето на децата бяха взети веднага. Благодарение на бързата намеса на Община Стара Загора бяха отстранени и останалите опасни парчета бетон.

Община Стара Загора, Отдел Образование, младежки дейности и спорт
ИН: MO7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 10.11.2017
Приключено на: 07.11.2017
С какви средства разполага Г-жа Директорката -Гайдарова ,
Превърнала е училището в Затвор . Заградено с грозна ограда ,заключени са входните врати ,а в същото време покривът застрашава живота на децата ни . Пред текстът е Учениците да не ходят до близките магазини и закусвални ,а в същото време какво предлага училището една нищо и никаква "лафка"
Уж е затворено училището ,а от западната страна дворът е превърнат в паркинг и вратата стои постоянно отворена ... Асфалтът във двора не е сменян от 40 години , повдигнат е от дърветата ,децата се спъват и няма никакви подобрения освен едни 2 табла за баскетбол ,които не стават за нищо ..Училищата в селата са с по-хубави дворове , 6-то се води" Образцово "
Следващата стъпка е да пусне и ток по оградата или някое друго безобразие ...
Има ученици и учители ,които са напуснали ,точно заради новото управление
Надявам се да получа някакъв отговор
 • 07
  ноември
  2017
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Решено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 26
  октомври
  2017
  Община Стара Загора назначи Отдел Образование, младежки дейности и спорт към тази публикация.
 • 04
  октомври
  2017
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 04
  октомври
  2017
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).