Преглед на публикация

Неправилно паркирали

27
август
2018

Сигнал

Просрочено с 35 дни

Присъединени: 0

Член 33, алинея 1 от „Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора“, гласи: „Забранява се преминаването, престояването и паркирането на превозни средства върху паркове , градини, зелени площи, градински плочници, тротоари, детски площадки, пред входовете и на прилежащите тротоари на детските заведения и училищата и подходи за инвалиди“.
Съгласно чл.66, ал.3 от горепосочената наредба фиш за неправилно паркирано моторно превозно средство може да се издаде и в отсъствие на нарушителя. В този случай първият екземпляр от фиша се закрепва на предното странично стъкло от страната на водача на моторното превозно средство, като се вземат мерки той да не се повреди от атмосферните условия.
Нормата на чл.59, ал.1 от „Закон за административните нарушения и наказания“ не сочи в приложното си поле административно производство по обжалване на наложена глоба с фиш. Поради което, съгласно чл. 66, ал.2 от „Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора“ и чл. 39, ал.3 от „Закон за административните нарушения и наказания“, на лице, което оспорва извършеното от него нарушение и/или размера на наложената му глоба, откаже да подпише фиша и/или да заплати наложената му глоба, се съставя акт за установяване на административно нарушение.
Във връзка с подадения от Вас сигнал бяха извършени многократни проверки за неправилно паркирани МПС на улица“ Чая“ и улица „Илинден“ и нарушителите бяха санкционирани.
Благодаря Ви, за проявената гражданска позиция и подадения сигнал. Моля, при забелязване на нарушения да се обаждате на горещия телефон на Община Стара Загора ( 080015737).

Община Стара Загора, Отдел Опазване на обществения ред и управление при кризи
ИН: Ll7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 12.10.2018
Приключено на: 15.11.2018
Здравейте, Подавам този сигнал срещу тези два автомобила! Те всекидневно паркират по този начин, и по-абсолютно никакъв начин не може да се премине по тротоара. Разбрах че понеже в този квартал местата за паркиране са кът, но това според мен е нагло вече от тяхна страна , най-вече водача с мерцедес с регистрационен номер C7770HC за него съм звънял няколко пъти, и също така минава с номера че си е пред гаража и ще си прибира колата, но след като си тръгнат колегите ви от общинска охрана така и не се премахва автомобила. Веднъж ги повиках пак за да му напишат фиш, но явно това не го трогва него. Разбирам че местата са малко,но в квартала има много деца които се движат по платното за движение заради тези хора, вечер майки с колички също се правят така . Надявам се че ще предприемете някакви мерки относно тези коли. Мерцедеса с регистрационен номер С7770НС паркира на ул.Илинден 15, а опела на ул.Чая 18
 • 15
  ноември
  2018
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Решено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 30
  август
  2018
  Община Стара Загора назначи Отдел Опазване на обществения ред и управление при кризи към тази публикация.
 • 30
  август
  2018
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 30
  август
  2018
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).