Преглед на публикация

Изсъхнал орех

04
юли
2017

Сигнал

Просрочено с 6 дни

Присъединени: 0

Във връзка с вх.№20-28-107/26.04.2017г. има издадено предписание за прочистване на сухи клони и частично съкращаване на короната с 1/3 на дърво от вид „орех“, намиращо се на ул.“Св.Отец Паисий“№148, гр.Стара Загора. Предписанието е изпратено за изпълнение до звено „Озеленяване и комунални дейности“ към Община Стара Загора.

Община Стара Загора, Дирекция Строителство и инвестиции
ИН: Lb7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 18.08.2017
Приключено на: 24.08.2017
Моля съответните органи да вземат мерки за обезопасяване на дървото, което е на паркинга пред блок на улица Отец Паисий 148. По тротоара често играят деца и този както и по долу друг могат да бъдат опасни.
 • 24
  август
  2017
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Решено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 24
  юли
  2017
  Община Стара Загора назначи Дирекция Строителство и инвестиции към тази публикация.
 • 04
  юли
  2017
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 04
  юли
  2017
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).