Преглед на публикация

Опасна шахта

25
юни
2019

Сигнал

Просрочено с 25 дни

Присъединени: 0

Служители на Община Стара Загора извършиха проверка на място в УПИ X жил. строителство и КОО, кв. 327 по плана на гр. Стара Загора., иизточната страна на бл. 24, кв. "Казански" и по документи и констатираха, че липсата на обезопасяване на стъпалата към котелното създава реална опасност за живота. Необходимо е да се монтира предпазен парапет и, тъй като сградата е в режим на етажна собственост и за ремонта на общи части следва да бъде приложен ЗУЕС. Управителят на етажната собственост е длъжен да свика Общо събрание и същото да вземе решение за разрешаване на проблема.
Съгласно ЗУЕС , чл. 11.(1) Общото събрание :
7. определя размера на паричната вноска във фонд "Ремонт и обновяване:'
8. приема план за извършване на ремонти, реконструкции, преустройства и други дейности в общите части на сградата, включително и по изпълнение на предписаните мерки в доклада към техническия паспорт или на други предписания на компетентните органи, както и одобрява годишния отчет на управителния съвет (управителя)за изпълнението му;
9. приема изменения в плана за извършване на ремонти, когато се налагат непредвидени разходи;
10. приема решения за :
а) извършване на разходи, които са необходими или неотложни за поддържането или възстановяването на общите части, за извършване на полезни разходи, както и за определяне на размера на разходите за изпълнението на указанията в техническия паспорт.

На основание горецитираното Ви уведомяваме, че разрешаването на проблема е изцяло в правомощията и задълженията на собствениците в сградата и на общото събрание на етажната собственост.

Община Стара Загора, Дирекция Строителство и инвестиции
ИН: Kx7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 30.08.2019
Приключено на: 24.09.2019
Пред бл.24 кв.Казански бившото котелно помещение липса на всякакви предпазни средства към подстъпа на същото.Дълбочината е от порядъка на 3-4 метра.
 • 24
  септември
  2019
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Решено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 15
  август
  2019
  Община Стара Загора назначи Дирекция Строителство и инвестиции към тази публикация.
 • 25
  юни
  2019
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 25
  юни
  2019
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).