Преглед на публикация

Проблем с легнал полицай и стърчаща шахта

01
август
2018

Сигнал

ИН: Jl7
Статус: Изчакване на становище
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Срок за текущ статус: -61 дни (12.10.2018)
Планирано за приключване: 12.10.2018
Здравейте,

в отсечката на ул. Августа Траяна, разположена пред 4-то ОУ, има изкуствена неравност по пътното платно тип "легнал полицай". Смятам, че е прекалено висока и не отговаря на стандарта съгласно Наредба № РД-02-20-10 от 5 юли 2012 г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях.
Моля да бъде извършена проверка дали тази изкуствена неравност отговаря на изискванията на посочената Наредба и да бъде преправена в случай, че не отговавя.

На второ място, след същата изкуствена неравност, в посока ул.Иван Вазов, има стърчаща шахта, която е значително над нивото на пътното платно и представлява препятствие за преминаващите автомобили.

Моля да бъдат предприети незабавни действия за заравняване въпросната шахта.

Поздрави.
 • Действие
  август
  2018
  30
  Община Стара Загора назначи Дирекция Строителство и инвестиции към тази публикация.

  Планирано за приключване: 12.10.2018

 • 02
  август
  2018
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 02
  август
  2018
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).