Преглед на публикация

Незаконен строеж и незаконен ремонт в жилищна сграда на кв. Казански 44

22
юли
2019

Сигнал

ИН: Ix7
Статус: Изчакване на становище
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Срок за текущ статус: -275 дни (30.08.2019)
Планирано за приключване: 30.08.2019
В края на краищата ще бъде ли съборена незаконната постройка (тераса) или не? В момента отново се извършват ремонтни дейности в този гараж, който имат желание да се превърне в помещение за живеене!

На 20.03.2019г. ИН: Vx7 :
Отново да попитам какво се случва с незаконния строеж на кв. Казански 44? Все-още няма никаква реакция от вас по премахването му!
Последно на 13.05.2018г. написахте:
"Документите са предадени на звено "Инвеститорски контрол" за премахване на незаконен строеж. Бе пусната обществена поръчка за избор на изпълнител за премахване на обекти на 30.07.2018г. В близките седмици ще има подписан договор и ще бъде възложено."


На 26.09.2017г. написахте следното: "Незаконният строеж ще бъде премахнат в едномесечен срок, тъй като трябва да се спазят законоустановените срокове за принудително събаряне - Община Стара Загора, Дирекция Строителство и инвестиции."
Сами можете да сметнете колко време е минало, а какъв срок сте посочили и нищо не се е случило до този момент. Правете си изводите!

Kb7

Преди повече от 3 години ви сигнализирахме за следния незаконен строеж, който все-още не е премахнат, въпреки че беше поставен от вас краен срок за премахване. Кога най-сетне това ще се случи?

ИН: 6a7

Преди време на 07.04.2014г. ви сигнализирахме за следния незаконен строеж, който все-още не е премахнат, въпреки че беше поставен от вас краен срок за премахване. Но това премахване на незаконния строеж така и не се случи - нито доброволно от издигналия го, нито принудително от вас. Проверете защо не е изпълнено това, което бяхте разпоредили и разлепили по вратите като решение на общината: Незаконния строеж да се премахне!
Нека тези общи части се върнат за общо ползване на живущите в жилищната сграда!


Относно: преустройство на гараж в смесена сграда с жилища , ОСД и гаражи ситуирана в УПИ VII13211, кв.327 по плана гр.Стара Загора с административен адрес кв.“Казански“ №44.
Служители на Община Стара Загора извършиха проверка и констатираха извършващо се преустройство, което е в процес на уточняване на законността. В тази връзка Ви уведомяваме, че Община Стара Загора, ще предприеме всички законосъобразни мерки за приключване на случая , за който сигнализирате.

ИН: iJ7

Здравейте,

Искам да сигнализирам за незаконен строеж и незаконен ремонт в новопостроена жилищна сграда: блок 44 в квартал "Казански - запад". Незаконния строеж се състои в това, че по проект зад сградата има общи части, които са предвидени за паркоместа на апартаментите в сградата, а в момента там върху част от тази земя е залята плоча (платформа), която явно ще се загражда за ползване от някой си. На същото това място има незаконно избит в стената голям прозорец, въпреки че не е предвиден по проект за сградата. Това не носи ли опасност за цялата жилищна сграда, защото тази избитата стена все-пак е на партера й. Същия този имот за които е избит този прозорец по проект се води гараж, а изведнъж някой иска да го превърне в апартамент, но без необходимото разрешение от съответната институция. За да направи тази промяна от гараж в жилище собственика решава на собствена глава без разрешение от който и да било (община, живущи в сградата, съответната институция) да избие входна врата на партера на тази сграда, да избие прозорец в стена на партера на тази сграда, за застрои част от паркоместата за тази жилищна сграда. Ако там трябваше да има прозорец и врата или като цяло този гараж да е апартамент за живеене, а не гараж проектанта щеше да го предвиди по проект. Моля, за пълна проверка на този строеж и имот (разрешителни, проекти, т.е всички документи), защото не виждам как един гараж може да се превърне в помещение за живеене без необходимите законови промени. Редно е да спрат тези своеволия на който и да било. Все-пак за това са проектантите и съответните институции да проектират, да одобрят и да кажат дали е редно и дали не са опасни за цялата сграда тези промени. Ще очаквам резултата от вашата цялостна и компетентна проверка, спирането на тези своеволия и възстановяване на промените, тоест да се възстанови сградата както е по проект. Също така ще очаквам вашето становище за това дали тези промени са довели до някаква опасност за сигурността на цялата сграда и какви мерки ще се предприемат от ваша страна. Благодаря за отделеното време.
 • Действие
  август
  2019
  15
  Община Стара Загора назначи Дирекция Строителство и инвестиции към тази публикация.

  Планирано за приключване: 30.08.2019

 • 23
  юли
  2019
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 23
  юли
  2019
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).