Преглед на публикация

Автобусна спирка

25
февруари
2019

Сигнал

ИН: It7
Статус: Изчакване на становище
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Срок за текущ статус: -331 дни (29.03.2019)
Планирано за приключване: 29.03.2019
Автобусна спирка ,,Магазин Аскент" , посока Тракийски университет, от няколко дни е блокирала и показва единствено 12 мин оставащо време до пристигане на автобус номер 20. Тези минути не се зануляват и след пристигането на автобуса.
 • Действие
  март
  2019
  12
  Община Стара Загора назначи Дирекция Стопанска политика към тази публикация.

  Планирано за приключване: 29.03.2019

 • 25
  февруари
  2019
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 25
  февруари
  2019
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).