Преглед на публикация

Неотговорен сигнал тук

01
август
2018

Сигнал

Приключено в срок

Присъединени: 0

Предприети са действия.

Община Стара Загора, Звено Вътрешен одит
ИН: Hl7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 31.08.2018
Приключено на: 30.08.2018
Здравейте,

измина изключително много време, а все още нямам отговор на сигнал с ИН oS7.

Моля да се предприемата действия в най-скоро време.
 • 30
  август
  2018
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Решено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 30
  август
  2018
  Община Стара Загора назначи Звено Вътрешен одит към тази публикация.
 • 02
  август
  2018
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 02
  август
  2018
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).