Преглед на публикация

И пак за бъдещите първокласници...

23
март
2017

Въпрос

Просрочено с 6 дни

Присъединени: 0

Община Стара Загора изпълнява законовите и подзаконовите нормативни разпоредби, постановени от Министерския съвет и съответните министерства, в случая Министерството на образованието и науката.
Както Ви е известно Правилата за прием са поставени на електронния сайт на Общината.
Електронната система за прием на първокласници ще бъде отворена на 15 май 2017 г. за подаване на заявления, а резултатите от класирането ще бъдат обявени на 02.06.2017 г.
Всеки родител / настойник има право на свободен избор на училище за своето дете.

Община Стара Загора, Отдел Образование, младежки дейности и спорт
ИН: Ha7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 21.04.2017
Приключено на: 27.04.2017
Отговорихте на предишен мой въпрос, че "водещ критерий е близостта на училището до настоящ адрес на родителите/настойниците." Изглежда справедливо и е точно по Наредбата, но според мен обезмисля стремежа децата да учат в близко до тях училище. Всеки, който реши, може да подаде елементарно заявление и да си промени настоящия адрес с такъв в близост до желаното училище, дори и да се намира на другия край на града. Това и е причината ОС София да приеме за по-тежък критерий постоянния адрес. В моя град явно не желаем да се лишим от лостове за вършене на "услуги", въпреки че това води до неистови рискови задръствания от коли на "близо живеещи" родители в началото и края на учебния ден, освен че е несправедливо. Не смята ли ОС Стара Загора да доразгледа решението си?
 • 27
  април
  2017
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Отговорено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 03
  април
  2017
  Община Стара Загора назначи Отдел Образование, младежки дейности и спорт към тази публикация.
 • 27
  март
  2017
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 27
  март
  2017
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).