Преглед на публикация

Сметопочистване

23
юли
2017

Сигнал

Просрочено с 6 дни

Присъединени: 0

Направена е проверка на място от служители на отдел „Екология“ , при която се констатира, че всички контейнери на посочения от Вас адрес са разположени в края на уличното платно и не създават конфликтни ситуации по отношение на безопасността на движението по улицата. Наличните на площадката контейнери са изправни и празни, но недобросъвестни граждани отново са изхвърлили отпадъци извън тях.
Информираме Ви, че за последните няколко седмици това е поредното нерегламентирано изхвърляне на строителни и смесени битови отпадъци в този район.
Съгласно разпоредбите на общинската Наредба за управление на отпадъците и за опазване на чистотата на територията на Община Стара Загора подобно нарушение се наказва с глоба в размер от 50 до 500 лв. Изхвърлянето на отпадъците обикновено се извършва в тъмната част от деня, когато е трудно да се упражнява контрол от страна на общинска администрация.
При констатиране на подобни действия, моля подайте сигнал на горещия телефон на Община Стара Загора - 0800 157 37 за предприемане на действия за наказване на нарушителите.

Община Стара Загора, Дирекция Стопанска политика
ИН: Db7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 18.08.2017
Приключено на: 24.08.2017
Вече близо един месец изникналото малко сметище до контейнерите за смет на блокове №4, №6, №8 и №10 на ул.“ген. Стефан Тошев“ не се почиства от сметопочистващата фирма. Контейнерите за смет продължават да се оставят на улицата, въпреки, че има площадка за тях изградена преди десетки години, заедно с комплекса. Оставени на улицата затрудняват до известна степен движението на автомобили и пешеходци. През зимата там се получава голямо снегонавяване и пространството за предвижване става още по-малко. Площадката отдавна е потънала в бурени, а изградената пешеходна алея и стълби зад сметището, отдавна са превзети от отпадъци и трева. Искрено се надявам да вземете мерки за отстраняването на тези проблеми.
 • 24
  август
  2017
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Решено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 28
  юли
  2017
  Община Стара Загора назначи Дирекция Стопанска политика към тази публикация.
 • 25
  юли
  2017
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 25
  юли
  2017
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).