Преглед на публикация

Общо събрание на живущи в кооперация

септември
2017
07
ИН: Cf7
Статус: Изчакване на становище
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Срок за текущ статус: 15 дни (06.10.2017)
Планирано за приключване: 06.10.2017
Здравейте! След общо събрание на нас живущите от входа на ул. Св.княз Борис 37 А се взе решение да се прави ремонт на покрива. Стигна се до дебати кой каква част от парите трябва да плаща и че собствениците с по-големи апартаменти трябва да плащат повече за ремонта. Тъй като има хора от входа, които не са съгласни с това, моля за точна информация на база кой закон е упоменато това. Имаме и още един въпрос - спешно се налага ремонт на 'челата' на терасите от между стълбищната площадка. Всеки момент големи парчета от тях могат да се откъртят и да застрашат живота на преминаващите през и покрай входа. Можем ли ние да си направим ремонт или това е ремонт по фасадата на блока, която не можем да променяме.
 • Действие
  септември
  2017
  13
  Община Стара Загора назначи Отдел Административни бюра към тази публикация.

  Планирано за приключване: 06.10.2017

 • 11
  септември
  2017
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 11
  септември
  2017
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).