Преглед на публикация

Общо събрание на живущи в кооперация

07
септември
2017

Въпрос

Просрочено с 7 дни

Присъединени: 0

Във връзка с Ваше питане за извършване на ремонт на покривно пространство, Ви уведомяваме следното:
За осъществяване на ремонт на покривно пространство и заплащане на разходите , свързани с ремонта се прилага чл. 48 ал.3 от ЗУЕС: „Разходите за ремонт, обновяване, реконструкция и преустройство на общите части, за които има прието решение на общото събрание на собствениците, се разпределят между собствениците на самостоятелни обекти съразмерно с притежаваните от тях идеални части от общите части на сградата.“
При извършване на ремонт на общите тераси на сградата, без да бъде променяна фасадата на блока не се изисква разрешение от общинската администрация.
В случай, че желаете при ремонта да извършите промяна на външната фасада е необходмо да има взето решение на общо събрание на етажната собственост. Съгласието на собствениците се удостоверява с протокол от общо събрание, на което е взето решение за извършване на строителните промени, съгл. чл.11, ал.1, т.4 от ЗУЕС.
За да Ви бъде разрешено осъществяването на ремонта е нобходимо изготвянето на проект за реконструкция. Изготвянето на проекта се извършва от архитект на свободна практика.
Проекта следва да представите в Община Стара Загора, за получаване на строително разрешение за извършване на ремонта.
Допълнителна информация за процедурата можете да получите на гише №№7,8 и 9 в информационен център на Община Стара Загора.
Надявам се с дадените разяснения да сме Ви полезни.

Община Стара Загора, Отдел Административни бюра
ИН: Cf7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 06.10.2017
Приключено на: 13.10.2017
Здравейте! След общо събрание на нас живущите от входа на ул. Св.княз Борис 37 А се взе решение да се прави ремонт на покрива. Стигна се до дебати кой каква част от парите трябва да плаща и че собствениците с по-големи апартаменти трябва да плащат повече за ремонта. Тъй като има хора от входа, които не са съгласни с това, моля за точна информация на база кой закон е упоменато това. Имаме и още един въпрос - спешно се налага ремонт на 'челата' на терасите от между стълбищната площадка. Всеки момент големи парчета от тях могат да се откъртят и да застрашат живота на преминаващите през и покрай входа. Можем ли ние да си направим ремонт или това е ремонт по фасадата на блока, която не можем да променяме.
 • 13
  октомври
  2017
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Отговорено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 13
  септември
  2017
  Община Стара Загора назначи Отдел Административни бюра към тази публикация.
 • 11
  септември
  2017
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 11
  септември
  2017
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).