Преглед на публикация

репатриране на автомобили

16
май
2017

Въпрос

Просрочено с 18 дни

Присъединени: 0

Служители на звено „Контрол екология и чистота“ са извършили проверка на място. При проверката е установено наличието на два броя ИУМПС. Инициирано е производство по чл.47 и сл. от Наредбата за управление на отпадъците и за опазване на чистотата на територията на Община Стара Загора. Към настоящия момент са установени и надлежно уведомени собствениците на ИУМПС да преместят притежаваните от тях автомобили в частен имот или да ги предадат в център за разкомплектоване. Дадените предписания не са изпълнени, поради което ще бъдат предприети действия по принудителното им транспортиране до център за разкомпклектоване. Датата на принудителното им транспортиране ще бъде съобразена с графика и натовареността на икономическия оператор на центъра за разкомплектоване.

Община Стара Загора, Отдел Опазване на обществения ред и управление при кризи
ИН: Ca7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 01.06.2017
Приключено на: 19.06.2017
Здравейте, има два автомобила извън движение пред блока на ул. Цар Иван Асен II 28, на които от общината бяха сложили бележки миналото лято, че в определен срок, ако не се преместят, Община Стара Загора ще ги репатрира служебно. Колите все още са там. Въпросът ми е кога ще бъдат премахнати, тъй като с премахването им ще се освободят два места за паркиране в зона, в която това е проблем.
 • 19
  юни
  2017
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Отговорено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 19
  май
  2017
  Община Стара Загора назначи Отдел Опазване на обществения ред и управление при кризи към тази публикация.
 • 18
  май
  2017
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 18
  май
  2017
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).