Преглед на публикация

Повреди по Античния форумен комплекс

22
октомври
2018

Сигнал

ИН: At7
Статус: Изчакване на становище
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Срок за текущ статус: -51 дни (30.11.2018)
Планирано за приключване: 30.11.2018
Здравейте,

забелязах, че на няколко места из Античния форумен комплекс има нанесени щети, които застрашават здравето на посетителите и оказват негативно влияние върху туристическия ефект от Античния форумен комплекс. Проблемите могат да бъдат видени в прикачените снимки. Направени са лично от мен.

Надявам се да бъдат взети необходимите мерки по поправяне възможно най-бързо. Към момента някои от повредите са само обозначени.

Поздрави
 • Действие
  октомври
  2018
  30
  Община Стара Загора назначи Дирекция Строителство и инвестиции към тази публикация.

  Планирано за приключване: 30.11.2018

 • 22
  октомври
  2018
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 22
  октомври
  2018
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).