Преглед на публикация

Не се почиства боклук

07
август
2017

Сигнал

Просрочено с 18 дни

Присъединени: 0

Във връзка с подадения от Вас сигнал за замърсяване с отпадъци на района около съдовете за битови отпадъци на адрес „Боруйград“ 107, Ви информирам следното:
В цитирания от Вас район Община Стара Загора е предоставила достатъчно по брой и обем съдове за битови отпадъци. Обслужването на съдовете се извършва ежедневно със специализирана техника. Отпадъците от подадения от Вас сигнал са изхвърлени нерегламентирано извън съдовете за отпадъци от недобросъвестни граждани. По своя състав тези отпадъци представляват основно едрогабаритни и строителни отпадъци, за които има установен друг ред за събирането им и тези отпадъци не следва да се изхвърлят безразборно на площадките за контейнери от системата за събиране на смесени битови отпадъци.
Цитираният от Вас район е почистен веднага след Вашия сигнал и няколкократно в предишни периоди и отново се замърсява. Изхвърлянето на отпадъци извън контейнерите представлява нарушение на Наредбата за управление на отпадъците и опазване на чистотата на територията на Община Стара Загора и подлежи на санкции. За установяване на нарушителите и налагане на санкции е необходимо и съдействието на гражданите пред чиито погледи се извършват такива нарушения.

Община Стара Загора, Дирекция Стопанска политика
ИН: Af7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 01.09.2017
Приключено на: 19.09.2017
Здравейте, вече втора седмица не се извозва боклука край кошове те, мястото се превърна в сметище. Фирмата за сметоизвозване почиства само кошове тип бобър. Адреса е боруйград 107. Прилагам снимки
 • 19
  септември
  2017
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Решено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 11
  август
  2017
  Община Стара Загора назначи Дирекция Стопанска политика към тази публикация.
 • 08
  август
  2017
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 08
  август
  2017
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).