Преглед на публикация

Не се почиства боклук

август
2017
07
ИН: Af7
Статус: Изчакване на становище
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Срок за текущ статус: 10 дни (01.09.2017)
Планирано за приключване: 01.09.2017
Здравейте, вече втора седмица не се извозва боклука край кошове те, мястото се превърна в сметище. Фирмата за сметоизвозване почиства само кошове тип бобър. Адреса е боруйград 107. Прилагам снимки
 • Действие
  август
  2017
  11
  Община Стара Загора назначи Дирекция Стопанска политика към тази публикация.

  Планирано за приключване: 01.09.2017

 • 08
  август
  2017
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 08
  август
  2017
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).